Wedstrijdsport

Organiseer competitie op het water

Hoger beroep

Het kan voorkomen dat er na een protest nog steeds onenigheid is over de beslissing of dat je als protestcomité nog vragen bij het voorval hebt. Dan kan een aanvraag tot hoger beroep worden ingediend. Waar moet je dan als wedstrijd organisatie rekening mee houden?

Schriftelijke uitspraak

Een hoger beroep wordt altijd ingediend door een van de betrokken partijen, hiervoor dient de wedstrijdsporter een schriftelijke uitspraak van het protestcomité in handen te hebben.

De Zeilraad stelt alleen vast of de regels juist zijn toegepast op de door het protestcomité vastgestelde feiten en of de procedure juist is geweest. Die vastgestelde feiten zelf worden zonder meer aanvaard tenzij de Zeilraad beslist dat deze onvoldoende zijn.

Verzoek om ondersteuning
Mocht je als protestcomité er niet uitkomen, omdat de klassenvoorschriften onduidelijkheid scheppen of zaken te technisch worden. Dan kan er bij de technische commissie ondersteuning gevraagd worden om deze technische kant verder uit te leggen.

Ook een verzoek om ondersteuning om regels verder uit te lichten of een onduidelijkheid in regels aan te kaarten kan worden ingediend bij de zeilraad.

Informatie voor de wedstrijdsporter
De hoger beroep aanvraag moet binnen 15 dagen na ontvangst van de schriftelijke uitspraak worden ingediend bij de Zeilraad van het Watersportverbond.

Deze aanvraag moet schriftelijk en samen met een kopie van de schriftelijke uitspraak worden ingediend. Dit kan ook per e-mail gedaan worden. De aanvraag moet vermelden waarom de wedstrijdsporter van mening is dat de interpretatie van een regel door het protestcomité of de gevolgde procedure, niet juist was.

Heeft er helemaal geen verhoor plaatsgevonden binnen een termijn van 30 dagen nadat een protest of verzoek om verhaal was ingeleverd, dan kan er binnen de daarop volgende 15 dagen hoger beroep worden aangevraagd. In dat geval moet een kopie van het protest of het verzoek en alle relevante informatie worden meegestuurd. Stuur bij de aanvraag ook de volgende informatie mee: 

  • Het geschreven protest of verzoek om verhaal;
  • Een door het protestcomité gemaakte of gewaarmerkte schets van de situatie;
  • De aankondiging en de wedstrijdbepalingen van het evenement;
  • Alle andere relevante documenten;
  • De namen, post- en e-mailadressen, en telefoonnummers van alle partijen in het verhoor en van de voorzitter van het protestcomité.

De informatie die je niet hebt zal de Zeilraad bij het protestcomité opvragen. De Zeilraad vergadert eenmaal per maand. Het duurt daardoor al snel enkele maanden voordat een uitspraak wordt gedaan. 

De hierboven in het kort beschreven procedure kun je integraal terugvinden in de regels 70 en 71 en in Appendix R van de Regels voor Wedstrijdzeilen. Daar staat ook aangegeven hoe een protestcomité een uitspraak door de Zeilraad kan laten toetsen.

Background