Wedstrijdsport

Organiseer competitie op het water

Protesten

Het gebeurt elke wedstrijd wel een keer: er zijn op het water regels overtreden en er is geen duidelijkheid ontstaan over wie de straf moet nemen. Een gang naar de protestkamer is het gevolg.

Protestformulier
Als wedstrijd organisatie is dit het moment dat het protestcomité in actie komt. Beiden partijen vullen een protestformulier in en zullen daarna gehoord worden. 

Schema en beslissing
Om de protesten soepel te kunnen afhandelen dienen deze aan de deelnemers gecommuniceerd te worden. Om dit voor jullie wedstrijdorganisatie gemakkelijker te maken hebben wij een voorbeeldschema ontwikkeld. Hiermee kun je niet alleen de protesttijden communiceren, maar ook de beslissingen.  Deze beslissing communiceer je idealiter aan de betrokkenen door middel van een protestenveloppe. 

Hoger beroep
Het kan voorkomen dat er na een protest nog steeds onenigheid is over de beslissing of dat je als protestcomité nog vragen bij het voorval hebt. Dan kan een aanvraag tot hoger beroep worden ingediend of verzoek om assistentie. Voor dit soort gevallen is de Zeilraad.

Wangedrag
Als een protestcomité een rapport over wangedrag heeft behandeld en het niet heeft gelaten bij een waarschuwing, maar een straf heeft opgelegd, moet dit gemeld worden bij het Watersportverbond. Aan de Zeilraad is de taak opgedragen om deze gevallen af te handelen.

De Zeilraad kan oordelen dat de straf, die het protestcomité heeft opgelegd, voldoende was, of hij kan een aanvullende straf geven. Het protestcomité heeft de bevoegdheid een deelnemer uit te sluiten van één of meer wedstrijden in het evenement waarvoor dat protestcomité is aangesteld. De bevoegdheid van de Zeilraad strekt verder en omvat onder andere het (voor een bepaalde tijd) schorsen van het deelnamerecht aan alle wedstrijden in Nederland. Via een melding bij ISAF zal een dergelijke schorsing overigens ook leiden tot een schorsing buiten Nederland.Background