Wedstrijdsport

Organiseer competitie op het water

Kampioenschap organiseren

Om een Nederlands Kampioenschap te organiseren moet je als vereniging aan een aantal regels voldoen. Zo moet je om een NK te organiseren als vereniging of stichting lid zijn bij het Watersportverbond. Ook moet de wedstrijdleider en voorzitter van het protestcomité bijvoorbeeld nationaal erkend zijn.

Alle officiële Nationale- en Internationale klassen die in het voorgaande jaar tenminste 20 deelnemers (kajuitboten 12) hadden tijdens hun Nederlands- of Klassenkampioenschap, mogen in het komende jaar een (Open) Nederlands Kampioenschap uitschrijven. Als er onverhoopt minder dan 20 (kajuitboten 12) boten aan de start verschijnen dan mogen de blauwe kampioenswimpel en de medaille(s) helaas niet uitgereikt worden.  De klasse vaart het jaar daarop een klassenkampioenschap (KK). Als de klasse enig jaar weer 20 boten (kajuitboten 12) bij het KK aan de start heeft, kan er jaar daarop weer een (O)NK uitgeschreven worden. Klassen die verwachten niet- of met moeite 20 deelnemers aan de start te krijgen, doen er verstandig aan een KK (rode wimpel) uit te schrijven.

Ook aan de Aankondiging en Wedstrijdbepalingen voor een NK worden bepaalde eisen gesteld. Deze moet conform ons standaardmodel zijn. Een goed overzicht van alle regels waaraan een NK of Klassenkampioenschap (KK) moet voldoen, vind je in het Reglement voor Kampioenschappen.

Kampioenschap aanvragen
Elk jaar moet je voor 1 februari het kampioenschap aanvragen. Het Watersportverbond beoordeelt deze aanvraag en geeft dan half februari, als de aanvraag aan de eisen voldoet, officieel toestemming om het kampioenschap te organiseren.

Kampioenschap aanvragen

Vraag hier je kampioenschap voor 2018 aan

Organisatie en planning
Bij de organisatie van het kampioenschap vinden nog een aantal belangrijke contactmomenten tussen de organiserende autoriteit en het Watersportverbond plaats. Zo bekijken wij bij een NK of de Aankondiging, Wedstrijdbepalingen en Officials in orde zijn en goedgekeurd kunnen worden. Bij een KK is maar één erkende official vereist en die controleert zelf de Aankondiging en de Wedstrijdbepalingen.

Hier het traject nog eenmaal helder uitgestippeld.

  • Vóór 1 februari - NK of KK aanmelden
  • 2 maanden voor evenement - Aankondiging (Notice of Race)  ter goedkeuring naar het Watersportverbond (alleen bij NK)
  • 6 weken voor aanvang - Wedstrijdbepalingen (Sailing Instructions) ter goedkeuring naar het Watersportverbond (alleen bij NK)
  • Na goedkeuring worden de documenten voorzien van een waarmerk en onder aan deze pagina gepubliceerd. Wijzigingen zijn daarna, in principe, niet meer mogelijk.

Prijzen
Wij stellen bij een NK voor de winnaar één blauwe wimpel en goud-, zilver en bronskleurige medailles beschikbaar. Bij een KK stellen we één rode wimpel beschikbaar. Het is altijd mogelijk extra wimpels en medailles bij te bestellen, dit geef je simpel aan op de aanmelding.


Standaarddocumenten
Om je als wedstrijdorganisatie op weg te helpen hebben wij een aantal standaarddocumenten opgemaakt voor het organiseren van een NK. Deze zijn te vinden bij de downloads op deze pagina. Voor vragen omtrent het aanvragen van een kampioenschap kun je terecht bij: wedstrijden@watersportverbond.nl.

 

Background