Wedstrijdsport

Organiseer competitie op het water

Disciplines

In de kanosport kennen we een grote verscheidenheid aan wedstrijdsporten. Welke disciplines kennen we allemaal en wat houden ze in?

Kanoslalom
Onder slalom verstaan we een kanowedstrijdsport, waarbij een middels poortjes uitgezet parcours, op in principe stromend water, foutloos in de snelste tijd moet worden afgelegd.

Vlakwater kanosprint
Vlakwater kanosprint is een wedstrijddiscipline op het vlakke water. De wedstrijden vinden plaats op kalm water, zonder golven en stroming van betekenis. De wedstrijdbaan is een rechte baan, die is opgedeeld in banen. De officiële afstanden van de internationale bond zijn 200 meter, 500 meter en 1000 meter. Vlakwater kanosprint is, samen met de discipline kanoslalom, een Olympische sport.

Wildwater Freestyle
Wildwater Freestyle is een sport waarbij in een wals of op een golf figuren worden gemaakt. De figuren worden door een jury beoordeeld. De figuren (moves) worden afhankelijk van de moeilijkheidsgraad met een verschillend aantal punten beloond. De atleten proberen in runs van 45 seconden zoveel mogelijk punten te scoren.

Kanopolo
Kanopolo is een dynamische balsport die in zijn huidige vorm iets meer dan vijftien jaar gespeeld wordt. Twee teams, met per team vijf spelers op het veld, spelen twee keer tien minuten een wedstrijd. Tijdens kampioenschappen worden er drie à vier wedstrijden op een dag gespeeld.
Marathon
Een marathon is een lange afstandswedstrijd op een rivier, meer of op open zee. Het parcours kan onderbroken worden door ondiep water, rotsen of overstapplaatsen. De minimumafstand voor internationale wedstrijden is 20 km voor mannen en 15 km voor vrouwen.

Afvaart
Het wildwater afvaart kanoën is van origine een duursport waarbij wordt gevaren op natuurlijke trajecten van wildwaterrivieren. De lengte van het af te leggen traject varieert tussen de 3 en de 8 km (tijdsduur tussen de 10 en 25 minuten). Het is bij deze zeer dynamische discipline de bedoeling om het te varen traject in een zo snel mogelijke tijd te volbrengen.

Er wordt in een speciaal hiervoor bedoeld boottype gevaren, te weten een afvaartkano. Deze is 4,5 meter lang en meet op zijn breedste punt 60 cm. Ondanks het feit dat met deze kano zeer snel kan worden gevaren, is de boot toch nog zeer wendbaar. De eisen die deze vorm van kano-wedstrijdsport aan de vaarder/vaarster stelt, lopen al naar gelang de moeilijkheidgraad van de rivier steeds hoger op.

Kanoslalom
Om een goede kanoslalom wedstrijd te organiseren kom je in aanraking met reglementen, materiaal, banen en locaties.

Background