Wedstrijdsport

Organiseer competitie op het water

Het wedstrijdcomité

Een wedstrijd moet uiteraard worden georganiseerd. Afhankelijk van het soort wedstrijd en het niveau van de deelnemers komt hier nogal wat bij kijken. Een avondwedstrijd voor uw leden kan worden georganiseerd door een lid die zelf wel eens een wedstrijd heeft gezeild, een goede baan uit kan leggen en de basis procedures kent. Belangrijk is wel dat dit vooraf goed wordt uitgelegd aan de deelnemers tijdens het palaver, zodat iedereen op de hoogte is en ook weet waar hij of zij aan begint.

Om erkend official te worden kunnen verschillende opleidingen worden gevolgd.

Wedstrijdleider: wedstrijdorganisatie op niveau
Wedstrijden kunnen niet gevaren worden zonder goede wedstrijdleiders. Wil jij helpen bij de wedstrijdleiding en wedstrijden organiseren op regionaal, nationaal of zelfs internationaal niveau. Begin dan met de opleiding tot wedstrijdleider. Hoe ziet zo’n opleiding eruit?

Assistent wedstrijdcomitélid
In een cursus van een dag leer jij de basisprincipes van wedstrijd leiden. Welke banen zijn er? welke variabelen brengen de wind en stroom en hoe zien startprocedures er uit? Na afronden van deze cursusdag ben jij assistent wedstrijdcomitélid. Deze opleiding wordt gecombineerd met de opleiding assistent protestcomité- / jurylid.

Wedstrijdcomitélid
Nadat je de cursus tot assistent wedstrijdcomitélid hebt afgerond kun je de cursus tot wedstrijdcomitélid volgen. Deze duurt drie dagen en gaat dieper in op de stof. Naast de 3 dagen loop je 4 evenementen stage, deze evenementen mag je zelf uitzoeken. Zo leer je welke functies er binnen een wedstrijdcomité vervuld moeten worden, hoe je een wedstrijd organiseert en welke verantwoordelijkheden je als wedstrijdleider hebt. Na het afronden van deze cursus mag je wedstrijden leiden op regionaal niveau en deelnemen in nationale wedstrijdcomités.

Nationaal erkend wedstrijdleider
Wil je je nog verder ontwikkelen? Dat kan! Na je opleiding tot wedstrijdcomité lid kun je nationaal erkend wedstrijdleider worden. Als nationaal erkend wedstrijdleider mag je Nederlandse Kampioenschappen leiden. Hiervoor volg je het Race Management Seminar. Dit seminar wordt gegeven door een nationaal erkend wedstrijdleider en bestaat uit een cursusdag waarop onderwerpen behandeld worden als race management policy en omgaan met een verzoeken om verhaal. Om de opleiding succesvol af te ronden zal de cursist na de cursusdag een individuele beoordeling van drie verschillende wedstrijdleiders verzamelen. Hiermee wordt de theoretische basis aangevuld met directe praktijkervaring.

Internationaal erkend wedstrijdleider
Droom je van het organiseren van internationale wedstrijden? Als internationaal erkend wedstrijdleider is dit mogelijk. Je kunt World Sailing Race Officer worden. Wil je deze opleiding volgen? Dan kun je het best contact opnemen met de coördinator opleidingen van het Watersportverbond.

Wil je je inschrijven voor de opleiding tot wedstrijdleider of ben je op zoek naar meer informatie?

watersportverbond.nl/opleidingen/wedstrijdofficials/


Protestcomitélid/jury: kennis over regels

In elke wedstrijd komt wel een situatie voor waarin er om verhaal gevraagd wordt op de kant. Of op het water gekeken moet worden of de regels wel goed toegepast worden. Om dit te beoordelen bestaan jury- en protestcomitéleden. Wordt er niet te veel gepompt met het zeil? Wordt het gewicht wel juist gebruikt? Is deze situatie wel volgens de regels? Vind jij het leuk om dit soort gevallen te beoordelen? Volg dan nu de cursus tot protestcomité of jurylid.

Assistent protestcomité- / jurylid
In een cursus van een dag leer jij de basisprincipes van het protestcomité . Welke regels gelden er? welke variabelen brengen de wind en stroom en hoe zien startprocedures er uit? Na afronden van deze cursusdag ben jij assistent protestcomité- / jurylid. Deze opleiding wordt gecombineerd met de opleiding assistent wedstrijdcomitélid.

Protestcomité/ jurylid
In deze opleiding leer je hoe een protestprocedure werkt, welke procedures er moeten worden gevolgd, hoe je feiten vaststelt, vragen stelt en conclusies trekt. Deze opleiding duurt drie dagen en gaat dieper in op de stof. Naast de 3 dagen loop je 4 evenementen stage, deze evenementen mag je zelf uitzoeken. Na het afronden van deze cursus mag je protestcomités leiden op regionaal niveau en deelnemen in protestcomités bij nationale evenementen.

Nationaal erkend jurylid
Wil je je nog verder ontwikkelen? Dat kan! Na je opleiding tot protestcomité lid kun je nationaal erkend protestcomité lid worden. Als nationaal erkend protestcomité- en jurylid mag je protestcomités leiden tijdens Nederlandse Kampioenschappen. Hiervoor moet je de jurytest met goed resultaat afleggen en je erkenning aanvragen.

Internationaal erkend jurylid
Droom je ervan deel te nemen in de organisatie van internationale wedstrijden? Als internationaal erkend protestcomité- en jurylid is dit mogelijk. Je kunt World Sailing Judge worden. Wil je deze opleiding volgen? Dan kun je het best contact opnemen met de coördinator

Opleidingen van het Watersportverbond.
Wil je je inschrijven voor de opleiding tot protestcomité-/jurylid of ben je op zoek naar meer informatie?

watersportverbond.nl/opleidingen/wedstrijdofficials/

Protestformulier
Als wedstrijdorganisatie is dit het moment dat het protestcomité in actie komt. Beiden partijen vullen een protestformulier in en zullen daarna gehoord worden. 

Schema en beslissing
Om de protesten soepel te kunnen afhandelen dienen deze aan de deelnemers gecommuniceerd te worden. Om dit voor jullie wedstrijdorganisatie gemakkelijker te maken hebben wij een voorbeeldschema ontwikkeld. Hiermee kun je niet alleen de protesttijden communiceren, maar ook de beslissingen.  Deze beslissing communiceer je idealiter aan de betrokkenen door middel van een protestenveloppe. 

Hoger Beroep
Het kan voorkomen dat er na een protest nog steeds onenigheid is over de beslissing of dat je als protestcomité nog vragen bij het voorval hebt. Dan kan een aanvraag tot Hoger Beroep worden ingediend of verzoek om assistentie. Voor dit soort gevallen is er de Zeilraad.

Wangedrag
Als een protestcomité een rapport over wangedrag heeft behandeld en het niet heeft gelaten bij een waarschuwing, maar een straf heeft opgelegd, moet dit gemeld worden bij het Watersportverbond. Aan de Zeilraad is de taak opgedragen om deze gevallen af te handelen. De Zeilraad kan oordelen dat de straf, die het protestcomité heeft opgelegd, voldoende was, of hij kan een aanvullende straf geven. Het protestcomité heeft de bevoegdheid een deelnemer uit te sluiten van één of meer wedstrijden in het evenement waarvoor dat protestcomité is aangesteld. De bevoegdheid van de Zeilraad strekt verder en omvat onder andere het (voor een bepaalde tijd) schorsen van het deelnamerecht aan alle wedstrijden in Nederland. Via een melding bij World Sailing zal een dergelijke schorsing overigens ook leiden tot een schorsing buiten Nederland.

 

 

Rescue: Veiligheid op het water
Veiligheid tijdens wedstrijden en opleidingen is een belangrijk aspect. Met de cursus Rescue leer je hoe je garant kunt staan voor die veiligheid op het water.

Niet alleen leer je alles over het gebruik en de bediening van de buitenboordmotor, het uitzetten van een parcours of baan, het varen met een sleep en theorie over reglementen, meteorologie en volgboten. Maar ook leer je hulpverlening te bieden aan drenkelingen en een gekenterde boot.

Het doornemen van de theorie en volgen praktijkdagen kost vier dagdelen. Deze kunnen niet in één weekend gedaan worden, twee losse dagen kan wel.

Junior en Senior

Omdat het BPR het niet toelaat dat een persoon onder de 18 jaar een snelle volgboot bestuurt, kun je als je jonger bent dan 18 jaar de oefeningen uitvoeren met niet-vaarbewijs plichtige volgboten. Je ontvangt dan het certificaat Rescue Junior. Als je 18 jaar wordt, kun je een deel van de oefeningen uitvoeren in een snelle volgboot en ontvang je alsnog je Rescue Senior.

Wil je na het behalen van het diploma rescue een vervolgtraject volgen dan is de opleiding tot instructeur of trainer misschien iets voor jou, deze is gericht op het lesgeven aan beginnende en gevorderde watersporters. Ook biedt het Watersportverbond verschillende bijscholingsmogelijkheden aan om je kennis bij te schaven of op te frissen.

Direct inschrijven voor de cursus Rescue of op zoek naar meer informatie?
Log in op mijn Watersportverbond>>

Background