Jury

In elke wedstrijd komt wel een situatie voor waarin zeilers bedoeld of onbedoeld regels overtreden. Vind jij het leuk om dit soort gevallen te beoordelen? Afhankelijk van je ambitie kun je Club, Nationaal of Internationaal Jurylid worden.

Heb jij een natuurlijke neiging om jezelf aan de regels te houden of in ieder geval anderen daaraan te houden? Zet je dan in voor je club!

In deze opleiding leer je onder andere hoe een protest procedure werkt en welke procedures er moeten worden gevolgd. Na het afronden van deze opleiding ben je in staat protestcomités voor te zitten op club- en regionaal niveau en daarnaast  ben je inzetbaar als protestcomitélid bij wedstrijden op hoger niveau.

Landelijke opleiding
De opleiding wordt iedere winter in DeWeerelt van Sport in Utrecht georganiseerd. Deze  bestaat dan uit drie opleidingsdagen die afgesloten worden met een theoretisch examen. Vervolgens loop je stage in de protestkamer tijdens vier evenementen. De eerste drie evenementen mag je zelf kiezen en het vierde evenement is in overleg met de cursusleiding. Van al je stages houd je stageformulieren bij, waarbij de vierde stage als eindbeoordeling geldt.

Als je deel wilt nemen aan deze opleiding kun je een mail sturen aan opleidingen@watersportverbond.nl. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een opleiding gepland in overleg met de deelnemers.

 

Nationaal Jurylid

Ervaren juryleden die op nationaal niveau protestcomités willen voorzitten, kunnen een kwalificatie als Nationaal Jurylid aanvragen. Voor het voorzitten van het protestcomité bij Nederlandse Kampioenschappen is dat zelfs een vereiste.

Voorwaarden voor kwalificatie
Met ingang van 2020 zijn de voorwaarden voor erkenning:

 • Aantoonbare kennis hebben van functiespecifieke ontwikkelingen binnen de sport.
 • Deelname aan het jaarlijkse Race Officials Seminar (één dag) over o.a. de onderwerpen:
  • Verhoor leiden
  • Omgaan met verzoeken om verhaal
  • Protesten waarbij het wedstrijdcomité partij is
  • Regel 69, DPI en arbitrage
 • Behalen van het theorie-examen voor Nationaal Jurylid.
 • Drie positieve rapportages van coaching/begeleiding tijdens een evenement door een official niveau 4 (of hoger):
  • Minimaal één evenement was op nationaal niveau.
  • De evenementen werden georganiseerd door minimaal twee verschillende Organiserende Autoriteiten.
  • De evenementen vonden op minimaal twee verschillende locaties plaats.
 • Een positieve praktijkbeoordeling op een evenement op nationaal niveau door een door het Watersportverbond benoemde beoordelaar.
 • Evenementen vielen in een periode van twee jaar voorafgaand aan de kwalificatie aanvraag.

De kwalificatie is geldig gedurende een periode van vier jaar gerekend vanaf 1 januari volgend op het jaar van erkenning.

Kwalificatie volgens het oude systeem
Wanneer je geruime tijd geleden al je kwalificatie Jurylid (niveau 3) hebt behaald, heb je waarschijnlijk al een lijst van evenementen opgebouwd waar je bent opgetreden. Je kunt daarom tot en met 2021 ook nog volgens het oude systeem je kwalificatie aanvragen.

Voorwaarden voor kwalificatie zijn dan:

 • Deelname aan het jaarlijkse Race Officials Seminar (één dag) over de onderwerpen.
  • Verhoor leiden
  • Omgaan met verzoeken om verhaal
  • Protesten waarbij het wedstrijdcomité partij is
  • Regel 69, DPI en arbitrage
 • Behalen van het theorie-examen voor Nationaal Jurylid.
 • Bij tenminste zeven evenementen Juryvoorzitter (dus eindverantwoordelijkheid) zijn geweest in de afgelopen vier jaar.
 • Tenminste vier van deze evenementen waren op nationaal niveau.
 • De aanvraag moet vóór 1 oktober worden ingediend.

Voorwaarden voor verlenging kwalificatie
Om voor verlenging van je kwalificatie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • Aantoonbaar kennis genomen hebben van functiespecifieke ontwikkelingen door het bijwonen van cursussen, bijscholingen, seminars, etc.
  Of
  Met succes een (online) toets afleggen.
 • Bij tenminste zeven evenementen jurylid (dus eindverantwoordelijkheid) zijn geweest.
  • Minimaal één evenement is op nationaal niveau.
  • De evenementen werden georganiseerd door minimaal twee verschillende Organiserende Autoriteiten.
  • De evenementen vonden op minimaal twee verschillende locaties plaats.
  • De evenementen vielen in een periode van vier jaar voorafgaand aan de kwalificatie aanvraag.

De kwalificatie is geldig gedurende een periode van vier jaar, gerekend vanaf 1 januari van het jaar van verlenging.

Kwalificatie als Nationaal Jurylid aanvragen
Wanneer je aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, kun je via dit vragenformulier een kwalificatie als Nationaal Jurylid aanvragen. In het vragenformulier word o.a. gevraagd naar je wedstrijdervaring en je ervaring als official. 

Veelgestelde vragen

Je kunt de opleiding starten wanneer je alle gratis online cursussen afgerond hebt (en dus alle badges behaald) óf wanneer je de dagcursus Club Official gedaan hebt.

De partners van het Watersportverbond