Duurzame, schone en veilige jachthavens

Heb je een schone en veilige jachthaven en wil je dit uitdragen naar je bezoekers? Meld je dan aan voor Blauwe Vlag.

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding. Jaarlijks wordt deze toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. De Blauwe Vlag wordt uitgereikt aan meer dan 4.500 stranden en jachthavens in ruim 50 landen wereldwijd.

Het doel van het Blauwe Vlag Programma is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu. De Blauwe Vlag is in eigendom van FEE International (Foundation for Environmental Education), een onafhankelijke NGO in Denemarken. In Nederland voert de Stichting KMVK het programma van de Blauwe Vlag uit. Het Watersportverbond maakt onderdeel uit van de jury die jaarlijks de Blauwe Vlag en de Groene Wimpel uitreikt. Kijk voor meer informatie over dit ecolabel op de website van de Blauwe Vlag.

Ook een Blauwe vlag?

Om voor De Blauwe Vlag in aanmerking te komen moet de haven aan een aantal criteria voldoen.

  • water en kades zijn schoon
  • goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig
  • er is een gescheiden afvalinzamelingssysteem, bij voorkeur ook voor bilgewater en afvalwater
  • lozen van (zwart)afvalwater van boten en havenvoorzieningen in het water van de haven is verboden
  • reddings- en blusmaterialen zijn aanwezig
  • er is een havenreglement met gedragscodes voor de bezoekers
  • er is informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu beschikbaar

Een uitgebreide toelichting op deze criteria kunt u hier vinden.

Jachthavens mogen de Blauwe Vlag erkenning voeren omdat zij voldoen aan strenge Blauwe Vlag criteria op het gebied van milieu, educatie, veiligheid en toegankelijkheid. De houders van Blauwe Vlag zijn zelf volledig verantwoordelijk voor naleving van deze eisen die door Blauwe Vlag International zijn gesteld. 

Meer weten over de Blauwe Vlag? Neem contact op met Erik van Dijk, nationaal operator Blauwe Vlag Nederland via erik@kmvk.nl  of 033-3039797. Meer informatie vind je ook op: www. blauwevlag.nl.  

 

Laatste wijziging: juni 2024

Nederland telt in 2024 200 Blauwe Vlaggen: 143 jachthavens, 50 stranden en 7 recreatiestranden

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond