Brandveilige vereniging? Hieraan moet je voldoen

Om brand te voorkomen moeten watersportverenigingen maatregelen nemen en voldoen aan een aantal criteria. Een overzicht hiervan vind je op deze pagina.

Om brand te voorkomen moeten watersportverenigingen maatregelen nemen en voldoen aan een aantal criteria. Een overzicht.

Loodsen, botenhuizen, botenloodsen en permanente steigers vallen onder het Bouwbesluit 2012

Voor verenigingen met een (winter)stalling op de wal, ligplaatsen in het water of die evenementen organiseren met tijdelijke bouwsels, zoals tenten gelden, sinds 2018 de nieuwe landelijke regels. Deze zijn opgenomen in het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’. In dit besluit is ook opgenomen dat er uitsluitend een gebruiksmelding voor het terrein nodig is en geen vergunningplicht. Verenigingen kunnen bij hun eigen gemeente informeren naar de wijze van indienen van een gebruiksmelding. Dit is een voorbeeld van zo’n gebruiksmelding.

Met de checklist Basispreventie Brand inventariseer welke maatregelen je als vereniging nog kunt nemen.

Tip:

Check de verzekeringspolis van de vereniging: welke voorwaarden worden gesteld om een brand te voorkomen.

Er gelden sinds 2018 nieuwe regels voor verenigingen met een (winter)stalling op de wal.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond