Zo zit het met de BTW en de sportvrijstelling

Wanneer een vereniging geen winstoogmerk heeft, en de diensten te maken hebben met sportbeoefening, kan de vereniging vrijgesteld zijn van BTW. Lees hier meer over de BTW en sportvrijstelling.

De fiscus en de sportclub: zo zit het

Wanneer een vereniging geen winstoogmerk heeft, en de diensten te maken hebben met sportbeoefening, kan de vereniging vrijgesteld zijn van btw. Een overzicht:

Diensten zijn bijvoorbeeld sportlessen, training geven en het geven van gelegenheid tot sporten. Sinds een verruiming in 2019 zijn sportdiensten van een sportvereniging aan niet-leden en het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie ook vrijgesteld. Uiteraard geldt deze sportvrijstelling ook voor watersportverenigingen, maar niet voor de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die niet geschikt zijn voor sport (motorboten).

Belast

De verhuur van ligplaatsen voor motorboten is sinds 1 januari 2017 belast met 21% btw. De voorbelasting op kosten en investeringen voor ligplaatsen voor motorboten mag teruggevorderd worden. De verhuur van ligplaatsen voor sportboten is van btw-vrijgesteld. Btw op kosten en investeringen voor ligplaatsen voor sportboten kan niet worden teruggevorderd.

Samengevat:

  • Btw-vrijgesteld: verhuur van ligplaatsen voor vaartuigen geschikt voor sport door niet-winstbeogende watersportverenigingen. Met sport wordt bedoeld: zeilen, roeien, kanoën, (wind/kite)surfen, suppen en powerboatracen
  • Btw-belast: verhuur ligplaatsen voor motorboten (m.u.v. powerboats) door watersportverenigingen zonder winstoogmerk.
  • Verhuur van passantenligplaatsen (ook aan niet leden) voor vaartuigen geschikt voor de sport is btw-vrijgesteld. Verhuur van passantenligplaatsen voor vaartuigen niet geschikt voor de sport is btw-belast.

(voor)Aftrek van samenhangende kosten

Omdat de verhuur van ligplaatsen voor motorboten met btw-belast is, is er wel recht op aftrek van de btw over de (met die verhuur) samenhangende kosten. Zoals bijvoorbeeld btw over de aanschaf en onderhoud van steigers en alle faciliteiten in de haven en ook de kosten van het op diepte houden van de haven en de infrastructuur ervan (voor het deel dat ten behoeve komt van motorboten). 

Raadpleeg voor alle details de website van de belastingdienst voor stichtingen en verenigingen of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 (gratis). 

 

Mogelijke vrijstelling voor fondsenwervende diensten

Fondsenwervende diensten komen voor een btw-vrijstelling in aanmerking als de totale ontvangsten minder zijn dan € 50.000 per jaar.  Let op: het gaat wel om de totale fondsenwervende diensten bij elkaar. Kom je boven deze bedragen? Dan is het hele bedrag belast met btw.

Fondsenwervende diensten kunnen zijn: 

  • Verhuur lig- en passantenplaatsen voor vaartuigen niet geschikt voor de sport.
  • Advertenties voor sponsors
  • Inschrijfgeld wedstrijden of toertochten. 

 

Géén fondsenwervende diensten: 

  • Prestaties inzake eigenlijke sportbeoefening voor leden, zoals hellingen, kranen en verhuur van jukken van boten geschikt voor de sport. Wel: voor boten niet geschikt voor de sport.
  • giften, contributie.

Voorwaarde is wel dat de hoofdactiviteiten van de vereniging gericht zijn op sport en je dus een echte sportvereniging bent. Denk aan sportlessen en sportactiviteiten, zoals: zeillessen, surfkampen, wedstrijden en/of suptochten. 

Fondsenwervende leveringen komen voor een btw-vrijstelling in aanmerking als de totale ontvangsten minder zijn dan € 68.067 per jaar.

Fondsenwervende leveringen kunnen zijn: 

  • Levering van water, gas en elektriciteit. 
  • Kantineontvangsten.

 

Laatste wijziging: januari 2024

Uiteraard geldt deze sportvrijstelling ook voor watersportverenigingen

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond