Stappenplan voor een veilig sportklimaat op je vereniging

Het bestuur van een vereniging is verantwoordelijk voor een veilige (sport)vereniging.

Stappenplan voor een veilig sportklimaat op je vereniging

Het bestuur van een vereniging is verantwoordelijk voor een veilige (sport)vereniging. Dit betekent: plezier voorop, geen agressie, intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag, Maar hoe organiseer je dat?

NOC*NSF heeft voor sportbestuurders en vrijwilligers het  High5! Stappenplan ontwikkeld. Het helpt verenigingen op een eenvoudige manier inzicht te geven in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Door de 5 stappen te doorlopen wordt (sport)klimaat binnen de vereniging geoptimaliseerd. De tool geeft veel tips, kant-en-klare documenten en tools waarmee je de stand van zaken in de gaten kunt houden.

Je bepaalt zelf waar je in het stappenplan begint. Uiteindelijk zijn alle stappen even belangrijk om uit te voeren.

 

De Stappen:

Stap 1: Hoe maken we een vereniging veilig?

Stap 2: Wat kan beter? 

Stap 3: Wie doet er mee?

Stap 4: Wat spreken we af?

Stap 5: Hoe houden we elkaar scherp? 

Door de 5 stappen te doorlopen wordt het (sport)klimaat binnen de vereniging geoptimaliseerd.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond