Een veilige watersportvereniging werkt met de Verklaring Omtrent Gedrag

Een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is daarin een belangrijk signaal voor het creëren van een veilige watersportvereniging. Lees er hier meer over.

Het Watersportverbond staat voor een veilige, integere en gezonde sportomgeving voor alle watersporters. Het hoort vanzelfsprekend te zijn dat iedereen zich thuis en veilig voelt op en rond het water. Een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is daarin een belangrijk signaal.

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Veiligheid

In een onderzoek naar seksuele intimidatie in de sport, uitgevoerd door de commissie Klaas de Vries, wordt de Nederlandse sport geadviseerd de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht te stellen voor alle aangesloten vrijwilligers en medewerkers. Niet omdat de veiligheid van sporters daarmee volledig is gegarandeerd, maar wel omdat hiermee het signaal uitgaat dat intimiderend gedrag niet getolereerd wordt.

Belangrijk signaal

Het Watersportverbond vindt dit een heel belangrijk onderwerp en roept dan ook al haar aangesloten verenigingen op om de verplichte VOG voor vrijwilligers mee te nemen in de beleidsvoering. Want vrijwilligers verplichten een VOG te tonen is één van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Daarbij is het een belangrijk signaal en vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laat je wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt. Het is verstandig deze iedere drie jaar te herhalen. Als sportvereniging kun je een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor je vrijwilligers.

Om te laten zien hoe de procedure in zijn werk gaat en om het aanvragen van de gratis VOG te stimuleren, heeft het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) deze animatievideo ontwikkeld.


Hoe vraag ik gratis VOG’s aan?

Het aanvragen van een gratis VOG is simpel, maar een vereniging moet eerst voldoen aan de voorwaarden.

Vervolgens doorloop je de vijf onderstaande stappen:

  • Meld je vereniging aan via gratis aanmeldformulier. In geval van goedkeuring kunnen stap 2 t/m 5 worden gezet. Bij een afwijzing van het CIBG kan je vereniging hulp inschakelen van NOC*NSF (vog@nocnsf.nl).
  • Vraag e-Herkenning. E-Herkenning is te vergelijken met een DigiD, maar dan voor organisaties.
  • Zet de VOG klaar voor de (beoogde) vrijwilligers. Via deze link log je in en zet je de aanvraag in gang. Je dient in 2.4 het juiste screeningsprofiel aan te vinken. Voor VOG’s van begeleiders of vrijwilligers in de sport is het vooral noodzakelijk om het risicogebied 8. Personen aan te vinken, gevolgd door nummer 84 (belast met de zorg voor minderjarigen) en 85 (belast met de zorg voor (hulpbehoevende) personen.
  • Laat de vrijwilliger(s) de aanvraag afmaken. Degene die gescreend moet worden, krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, logt in met DigiD en geeft akkoord.
  • Laat de vrijwilliger(s) de VOG tonen.

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN)

Het centrum is één van de meldpunten in de sport naast het bestuur van de vereniging en de eigen sportbond. Ze zijn een kenniscentrum voor sportverenigingen en bonden, ze maken beleid, geven advies en voorlichting en helpen met preventie en bij incidenten. Mocht je (meer) vragen hebben over de VOG, download dan het bestand ‘veelgestelde vragen van het CVSN.

Meer naast de VOG?

Naast het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers kan de vereniging nog meer doen aan preventie. Bij het aanstellen van trainers en coaches kunnen de referenties worden opgevraagd en het Register tuchtuitspraken sport nagegaan. Ook het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon op de vereniging, zodat leden, ouders of vrijwilligers ergens met hun zorg of verhaal terecht kunnen, behoort tot de mogelijkheden ter preventie. Maak dit ook bekend op de website of Facebookpagina van de vereniging; zo ziet iedereen dat er bij die vereniging goed wordt opgelet.

Wat te doen als een vrijwilliger geen VOG kan tonen omdat deze geweigerd is?

Het komt voor dat iemand géén VOG krijgt door de screeningsautoriteit Justis.

Is er ook op uw vereniging een vrijwilliger die geen geldige VOG kan laten zien, lees hier het advies wat te doen bij een geweigerde VOG.


Vragen?

Meer weten over wat een VOG precies inhoudt, kijk dan op de website van Justis. Hier kun je ook terecht voor antwoorden op veel gestelde vragen over de VOG. Heb je specifieke vragen over de VOG en het Watersportverbond, neem dan contact met ons op via opleidingen@watersportverbond.nl

Neem de verplichte VOG voor vrijwilligers mee in de beleidsvoering van het bestuur.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond