Zo regel je de bedrijfshulpverlening op jouw vereniging

Als watersportvereniging zorg je voor een veilige werk- en sportomgeving. Het is daarom belangrijk dat er voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig zijn. Hoeveel BHV’ers zijn er nodig en wat voor opleiding moeten zij gevolgd hebben? Wat zegt de wet over BHV en waar moet je allemaal nog meer op letten? Alle belangrijke aandachtspunten over BHV op een rij.

Iedere watersportvereniging met personeel in dienst valt onder de Arbowet en moet er dus voor zorgen dat er voldoende bedrijfshulpverlening (BHV) aanwezig is. Heb je als vereniging geen enkele medewerker in dienst en wordt alles gedaan door vrijwilligers? Dan ben je niet verplicht BHV'ers aanwezig te hebben.Toch is het aan te raden om enkele vrijwilligers op te leiden tot BHV'er. De vereniging moet namelijk voor een veilige werk- en sportomgeving zorgen. Je kunt de risico’s op jouw vereniging in kaart brengen door de gratis Sport RI&E van de WOS in te vullen.


BHV plicht in overeenkomst

Soms wordt in een overeenkomst afgesproken dat er verplicht een BHV’er aanwezig moet zijn. Bijvoorbeeld als je als vereniging een terrein of accommodatie huurt voor de sportbeoefening. De verhuurder kan in de huurovereenkomst de voorwaarde stellen dat een BHV’er aanwezig moet zijn. Ook als je bijvoorbeeld een groot evenement gaat organiseren, kan in de benodigde evenementenvergunning de aanwezigheid van BHV’ers worden verplicht.


Hoeveel BHV’ers?

Er zijn geen wettelijke normen voor het minimale aantal BHV’ers in een vereniging. Het aantal benodigde BHV’ers hangt af van een aantal factoren. Denk hierbij aan:
de grootte van de vereniging;

  • de risico’s binnen de vereniging;
  • de grootte van de accommodatie;
  • de tijd die professionele hulpdiensten nodig hebben om de accommodatie te bereiken;
  • sporten er veel kinderen of mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking?

Houd ook rekening met vakanties en afwezigheid van vrijwilligers door ziekte en verlof. En met je plannen, bijvoorbeeld of je in de nabije toekomst een groot evenement wilt organiseren.

 
Taken BHV’ers

Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood de aanwezige mensen in veiligheid te brengen, kan onder andere reanimeren en verbanden aanleggen.

De taken van een BHV’er zijn:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

 

Opleiding

BHV'ers moeten zodanig opgeleid en uitgerust zijn dat zij de genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. Er zijn verschillende aanbieders van BHV-cursussen, zowel e-learning als trainingen op locatie. Je bent vrij in je keuze.Je kunt eventueel de opleiding ook zelf samenstellen. Bijvoorbeeld door met andere verenigingen of organisaties samen te werken, of een op maat gemaakte cursus door een verenigingslid met kennis van EHBO en brandbestrijding.

Sporten er veel kinderen bij jouw vereniging? Dan is het verstandig om naast een basiscursus BHV ook een cursus Eerste Hulp bij Kinderen te kiezen.

Belangrijk is dat je (totale) BHV-organisatie voldoende is om bij een incident binnen je vereniging te voorzien in de eerste hulp, bestrijding van een beginnende brand en ontruiming.

Een jaarlijkse herhalingscursus voor je BHV'ers wordt aangeraden, evenals het regelmatig doen van oefeningen zoals een evacuatie-oefening.

 

Uitrusting

De wet geeft geen verdere regels voor de uitrusting dan dat de BHV'ers hun taken naar behoren moet kunnen vervullen.Zij moeten in ieder geval uitgerust zijn met een volledig ingerichte EHBO-koffer, communicatiemiddelen zodat ze contact kunnen houden met externe hulporganisaties en een hesje waarin ze herkenbaar zijn als BHV'er.

 

Bereikbaarheid voor hulpdiensten

Een belangrijk aandachtspunt bij bedrijfshulpverlening is de bereikbaarheid voor hulpdiensten. In geval van nood moet de sportvereniging goed bereikbaar en toegankelijk te zijn voor hulpdiensten.  Zorg daarom in ieder geval voor een obstakelvrije aanrijroute met genoeg ruimte (blusvoertuigen hebben namelijk een grote draaicirkel). Vaak worden vanuit de gemeente eisen gesteld, waaraan de locatie dient te voldoen. Meer informatie over de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten is te vinden in het Bouwbesluit. Voor de bereikbaarheidseisen van de brandweer, kijk op de website van de brandweer.

Voor evenementen gelden speciale eisen met betrekking tot de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Check dit bij het aanvragen van de evenementenvergunning. Zorg er altijd voor dat de BHV’ers op de hoogte zijn van de bereikbaarheidseisen van de hulpdiensten.


Vluchtroutes

Zorg daarnaast voor goede vluchtroutes in het sportcomplex. Als ook gehandicapte sporters geëvacueerd dienen te worden, moet hier extra aandacht aan besteed worden.  Zorg er altijd voor dat de BHV’ers op de hoogte zijn van de vluchtroutes.


Inspectie

De Arbeidsinspectie (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kan controleren of de bedrijfshulpverlening op de vereniging goed geregeld is in verhouding tot de aanwezige risico’s. Is de bedrijfshulpverlening op de sportvereniging niet in orde, dan kan de Arbeidsinspectie een boete opleggen.


Aansprakelijkheid

Is de bedrijfshulpverlening op de sportvereniging niet in orde, dan kan de vereniging daarvoor aansprakelijk gesteld worden bij schade en/of letsel. Iedereen die schade heeft geleden, kan dit doen: het eigen personeel, vrijwilligers, leden, supporters en bezoekers. Nog een reden om te zorgen dat de BHV op de sportclub goed geregeld is. Stem ook met je aansprakelijkheidsverzekeraar af, of je vrijwilligers verzekerd zijn voor handelingen die zij verrichten als BHV’er. Voor je personeel sluit je een aansprakelijkheidsverzekering af, maar voor vrijwilligers is dit dus ook aan te raden.

 
Meer informatie

Wil je weten wat de wet zegt over bedrijfsverlening voor een sportvereniging? In het Handboek Wet- en regelgeving van NOC*NSF komt dit uitgebreid aan bod.

 

Mei 2023

© Foto: bhvplus.nl

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond