Wanneer valt de vereniging onder Drank- en Horecawetgeving en wat betekent dat?

Heb je een kantine waar alcohol geschonken wordt? Dan is een drank- en horecavergunning verplicht. Dat werkt in de praktijk zo.

De huidige Drank- en Horecawet heeft als doel om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en bevat regels die erop gericht zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Verenigingen kunnen met behulp van deze checklist bepalen of de drank en horecawet voor hun vereniging van toepassing is.

Hoe vraag je een vergunning aan?

  • De aanvraag van de vergunning verloopt via de gemeente waarin de vereniging is gehuisvest. 
  • Vergunningsregels en -procedures verschillen per gemeente. Informeer hiernaar bij je gemeente.
  • Voor een vergunning hebben twee personen hun ‘Verklaring sociale hygiëne’ nodig. 
  • Met deze verklaring wordt aangetoond dat deze personen weten wat de werking van alcohol is, maar ook wat drugs en gokken betekent. Daarnaast ben je op de hoogte van het sociaal-hygiënisch beleid en de voorwaarden voor de arbeidsomstandigheden. Ook ben je vertrouwd met het gastvrijheidsconcept en de wet- en regelgeving in de Horeca.
  • Daarbij is een bestuursreglement verplicht, waarin de huisregels voor alcoholgebruik worden beschreven. Denk onder meer aan de tijden waarop alcoholhoudende drank wordt geschonken.
  • Vermelding van de leeftijdsgrens en de uren waarop alcohol wordt geschonken is duidelijk zichtbaar opgehangen.
  • Barvrijwilligers volgen de instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) om conform het bestuursreglement op verantwoorde wijze alcohol te schenken.

Hoe maak je een wettig bestuursreglement?

Het opstellen van een bestuursreglement doe je het beste samen met de gemeente en eventuele andere betrokkenen. Hierbij kun je je baseren op de Richtlijnen Alcoholbeleid voor sportverenigingen.

NOC*NSF heeft een model bestuursreglement 'alcohol in sportkantines' ontwikkeld dat je hier kunt downloaden. Dit reglement kun je als voorbeeld gebruiken bij het opstellen van je eigen bestuursreglement.

Sportverenigingen wordt aangeraden eens per jaar het bestuursreglement opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen.

 

Wat is de IVA en hoe krijg je het op papier?

De IVA is een instructie voor barvrijwilligers, die de basisprincipes van het werken in de horeca uitlegt. Het is verplicht om altijd één persoon bij de bar aanwezig te hebben die het IVA-certificaat of het diploma Sociale Hygiëne heeft behaald. NOC*NSF heeft in samenwerking met alle sportbonden een E-learning Verantwoord Alcohol schenken gemaakt. Het is een snelle, toegankelijke en leuke manier om te leren wat verantwoorde alcoholverstrekking inhoudt. Voor mensen die een diploma ‘sociale hygiëne’ hebben behaald, is de e-learning een waardevolle opfriscursus.

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie over alcohol en sport.Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond