Inzameling vuilwater: wat zegt de wet?

Grotere jachthavens zijn wettelijk verplicht om een inzamelvoorziening te hebben voor huishoudelijk afvalwater.  Wanneer pleziervaartuigen met een binnenboordmotor of zeevarende boten de haven aandoen, moet er ook een voorziening zijn voor het inzamelen van bilgewater. Welke wettelijke voorschiften gelden precies?  

 

Voorziening voor vuilwaterinzameling

Het Activiteitenbesluit bepaalt dat een jachthaven met meer dan 50 ligplaatsen voor kajuitboten een voorziening moet hebben voor het inzamelen van huishoudelijk afvalwater dat van deze schepen afkomstig is. Het ingezamelde afvalwater - het gaat hier voornamelijk om toiletwater - moet geloosd worden op het riool. Wanneer zeegaande pleziervaartuigen de jachthaven aandoen ben je altijd verplicht deze voorziening te hebben.

 

Voorziening voor bilgewater

Als de jachthaven aan meer dan 50 pleziervaartuigen met een binnenboordmotor een vaste ligplaats biedt, moet er een inzamelvoorziening zijn voor bilgewater. Bilgewater kan niet worden beschouwd als water, maar is een mengsel van zoet water, zout water, olie, modder, chemicaliën en andere soorten vloeistoffen. Wanneer zeegaande pleziervaartuigen de jachthaven bezoeken, ben je altijd verplicht deze voorziening te hebben. Het inzamelen van huishoudelijk afvalwater en bilgewater moet gratis gebeuren.

 

Afspraken maken met andere haven

Is er in de onmiddellijke nabijheid van je haven een haven met een vuilwaterinzameling afzuiginstallatie? Dan kan je met deze haven afspreken dat je leden bij hen gebruik mogen maken van de vuilwater afzuiginstallatie. Zet de gemaakte afspraken in een overeenkomst en leg deze ter goedkeuring voor aan het bevoegd gezag. Ook hierbij geldt dat de inzameling van bilgewater en huishoudelijk afvalwater van pleziervaartuigen gratis moet gebeuren.

 

April 2023

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond