Milieuvoorschriften jachthavens

Milieuwetgeving valt vanaf 1 januari 2024 onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet  in werking en valt de huidige milieuwetgeving onder die nieuwe wet. De Omgevingswet werd al diverse malen uitgesteld, maar de Eerste Kamer stemde op 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. In veruit de meeste gevallen zal een jachthaven door de invoering van de Omgevingswet niet met andere milieuvoorschriften te maken krijgen.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat volgens de Rijksoverheid voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

 

Weinig inhoudelijke veranderingen

Wanneer de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt, valt de wet Milieubeheer en daarmee ook het Activiteitenbesluit onder deze Omgevingswet. Het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt overigens opgenomen in een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur: het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). 

De veranderingen in de regels voor milieubelastende activiteiten zitten met name in vernieuwing van de systematiek. Inhoudelijk gezien zijn er weinig veranderingen. In verreweg de meeste gevallen zal een jachthaven door invoering van de Omgevingswet geen andere voorschriften krijgen. 

 

De Activiteiten Internet Module (AIM) is een handig hulpmiddel voor:

  • het bepalen welke milieuregels en maatregelen voor je vereniging gelden;
  • het controleren of een vergunning of melding nodig is;
  • het online melding Activiteitenbesluit doen.

Vanaf 1 januari 2024, na de invoering van de Omgevingswet, zal de raadpleging van de AIM via het Omgevingsloket verlopen.

 

Notitie Jachthavens en de Omgevingswet

Voor verenigingsbestuurders aangesloten verenigingen van het Watersportverbond hebben wij de notitie 'Jachthavens en de Omgevingswet' opgesteld met daarin de belangrijkste milieuaspecten en maatregelen waar een vereniging in de haven mee te maken krijgt. 

Verenigingsbestuurder en geïnteresseerd in deze notitie? Vraag deze aan door dit aanvraagformulier in te vullen.

 

Lees ook ons artikel over wat de Omgevingswet verder nog kan betekenen voor jouw vereniging

 

Meer informatie

Heb je misschien nog vragen over de wet- en regelgeving voor jachthavens? Kijk dan op onderstaande websites en gebruik de zoekterm activiteitenbesluit: 

www.infomil.nl 

https://iplo.nl/ 

https://www.overheid.nl 

 

Laatst bijgewerkt: september 2023

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond