Vaarwegen en objecten

Een goed en degelijk beheer en onderhoud van onze Nederlandse vaarwegen met haar bruggen en sluizen, zijn voor waterrecreanten van cruciaal belang voor het uitoefenen van hun hobby.

In opdracht van provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Stichting Waterrecreatie Nederland, waar het Watersportverbond deel van uit maakt, bestuurlijke afspraken en de Basisvisie Recreatietoervaart 2015-2020 met de bijbehorende BRTN kaart opgesteld. Het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN) bestaat uit alle doorgaande vaarwegen (verbindings- en ontsluitingswater) van Nederland. Klik hier voor meer informatie over de Basisvisie Recreatietoervaart.

Aanbevolen artikelen

Windmolenparken

Het Watersportverbond is van mening dat de openheid en de ruimtelijke beleving van onze uniek watersportgebieden behouden moet blijven. Om die reden is het Watersportverbond geen voorstander van plaatsing van windmolens in het water of op de dijk.

Zonnepanelen

Het Watersportverbond is groot voorstander van de energietransitie, maar dit mag echter niet ten koste gaan van de natuur en beoefening van de watersport.

Stremmingen

Regelmatig ontstaan stremmingen op het water door werkzaamheden, defecte bruggen of bijvoorbeeld wegens evenementen. Bekijk voor je vertrekt of er op jouw weg stremmingen zijn.

Bruggen en sluizen

Wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen, geplande en ongeplande hinder en werkzaamheden komen regelmatig voor. Lees hier waar je de actuele informatie vindt.

RiverGuide-app

Voorkom verrassingen onderweg en ga goed voorbereid op reis. Dat kan door de informatie te raadplegen op de vernieuwde website Vaarweginformatie of via de mobiele RiverGuide-app.

Staande Mastroute

De Staande Mastroute is een route voor zeilschepen met een mast van maximaal dertig meter van de Zeeuws-Zuid-Hollandse delta via het IJsselmeer naar de Eems in de provincie Groningen.

Kanovaarwegen

Het Watersportverbond en de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) hebben samen een rapport geschreven met een visie op de ontwikkeling van de kanovaarwegen in Nederland.

Hedwich Kuipers
Vaarwater

Vragen over dit dossier? Neem contact met mij op en ik help je verder!

De partners van het Watersportverbond