Waterplanten

Waterplanten, zoals fonteinkruid en kranswier, maken water schoon. In de zomer groeien deze planten echter zo hard, dat zij een drijvende soep van planten vormen op vele wateren in Nederland.

Waterplanten, zoals fonteinkruid en kranswier, maken water schoon. In de zomer groeien deze planten echter zo hard, dat zij een drijvende soep van planten vormen op vele wateren in Nederland. Gevolg hiervan is dat zeil- en motorboten hierin vastlopen. Het Watersportverbond zoekt actief naar oplossingen om de problemen voor watersporters zo veel mogelijk te beperken. Sinds 2015 werkt het Watersportverbond samen met verschillende partijen om waterplanten te maaien. Samen met partners wordt ook gezocht naar oplossingen voor de langere termijn, zoals het verondiepen van vaarwater.

Waterplantmelder

Om in kaart te brengen op welke plaatsen waterplanten voor overlast zorgen, werd de app en website ‘Waterplantmelder’ gelanceerd. Hiermee roepen de betrokken organisaties de hulp in van vaarweggebruikers, waterrecreanten en andere betrokkenen. Bezoek de website of download de app gratis in de Google Play Store of Apple App Store.

Heb jij last van waterplanten? Heb je ideeën voor de aanpak van waterplanten? Of zoek je gelijkgestemden om de overlast in jouw regio aan te pakken? Wij gaan graag met je in gesprek en denken met je mee. Samen zoeken we naar oplossingen en samenwerkingsverbanden.

Hedwich Kuipers
Vaarwater

Vragen over dit dossier? Neem contact met mij op en ik help je verder!

De partners van het Watersportverbond