Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Een RI&E is een onderzoek dat de gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de vereniging in kaart brengt. Lees hier meer over de RI&E

Heeft een sportvereniging werknemers in loondienst, dan moet worden voldaan aan de Arbowet en dat betekent in ieder geval een RI&E uitvoeren. De RI&E heeft in principe alleen betrekking op de werknemers die in loondienst zijn. Indien bij de vereniging vrijwilligers werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia dan heeft de RI&E ook betrekking op deze vrijwilligers. 

Een RI&E is een onderzoek dat de gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de vereniging in kaart brengt. De RI&E heeft betrekking op zaken als: de veiligheid van gebouwen en terreinen, EHBO-voorzieningen, werktijden, lichamelijke belasting, voorkomen van ongewenst gedrag, werken met gevaarlijke materialen of stoffen, etc. 

Als de betaalde krachten samen niet meer dan 40 uur per week in dienst zijn, dan mag de organisatie de RI&E zelf uitvoeren. Het is dan niet verplicht om hiervoor een arbodienst in te schakelen om de RI&E te toetsen.


RI&E voor de watersportbranche

Voor de watersportbranche heeft HISWA vereniging een speciaal instrument opgesteld. Dit instrument helpt bij het inventariseren van de aanwezige ARBO-knelpunten. Dit instrument is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Watersportbedrijven of watersportverenigingen die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerd deskundige. En dat scheelt behoorlijk in de kosten.  

Met deze digitale RI&E voldoe je aan de arbo-verplichtingen wat betreft het hebben van een RI&E. Vul het niet alleen in, doe dit met de vereniging. Dan weet iedereen meteen waar ze op moeten letten.

Voor de watersportbranche is ook een Arbocatalogus beschikbaar die door de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is goedgekeurd. In deze Arbocatalogus kun je lezen welke oplossingen de branche beschrijft om de risico’s bij jouw watersportvereniging te voorkomen of te beperken.

Korting verenigingen Watersportverbond

Het Watersportverbond heeft speciaal voor haar aangesloten verenigingen met HISWA vereniging een korting van 50% afgesproken. Niet leden betalen normaal gesproken €450 inclusief BTW voor het instrument. Voor €225 kunnen bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen dus gebruik maken van het erkende digitale instrument. Aangesloten verenigingen kunnen het RI&E instrument met korting  aanvragen door een mail te sturen naar vereniging@watersportverbond.nl

Louise Polet
Verenigingsondersteuning

Heeft u een vraag? Neem contact met mij op en ik help je verder!

De partners van het Watersportverbond