Afrekenen met aannames

Arno van Gerven is directeur van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Iedere week snijdt hij actuele onderwerpen in de watersport aan. Wil je reageren? Doe dat op arno.van.gerven@watersportverbond.nl.

8 juli 2021

Droog? Dit onderwerp? Misschien. Toch wil ik het alvast met u delen: de begroting van het Watersportverbond in 2022. Veel eerder dan in voorgaande jaren is die in de basis al klaar. Wat wil zeggen: de kosten en opbrengsten voor het verbond zijn binnen de huidige kaders becijferd. Dit wordt bij ons intern de ‘kaderbegroting’ genoemd. Binnen deze financiële bandbreedte mogen de platforms wedstrijd-, kano-, recreatie- en topsport hun plannen voor volgend jaar bepalen. Tweede helft september moet dat zijn afgerond. De winst? Die is terug te voeren naar vier concrete punten: 

 

1. We worden verlost van de tijdklem uit de voorbije jaren, waarin het begrotingstraject pas in september werd gestart en de financiële stukken in de algemene ledenvergadering van december behandeld, een pressure cooker, die voor onnodig veel druk en irritaties zorgde.

2. Nu al weten we dat er in 2022 wordt geïnvesteerd in de structurele verbetering van de automatisering en leggen wij ons toe op een nog duidelijker manier van communiceren over wat wij doen. Bij het automatiseringssysteem richt de aandacht zich op databeheer, gebruiksgemak en toekomstbestendigheid. In de communicatie wordt de ingeslagen weg met de succesvolle lobbyondersteuning verder voortgezet.

3. Er zullen voortaan geen misverstanden meer ontstaan over de inzet van het contributiegeld. Doordat wij met een gesloten platformbegroting werken, gaat iedere euro naar dat deel van de achterban waar het aan is toegewezen. Pro rata worden de opbrengsten en kosten verdeeld. Dus het aantal leden en deelnemers binnen een platform is doorslaggevend voor de financiële huishouding ervan. Let wel; maximaal 10 procent van de contributie (afgelopen jaar zelfs 0 procent) is bestemd voor topsport. De rest, vrijwel alles, wordt extern gefinancierd door hoofdsponsor Allianz en NOC*NSF.

4. We kunnen voor het eerst sinds jaren een beetje werken aan een buffer, omdat het steeds beter gaat met het Watersportverbond.

 

Toch, zodra er geld in het spel is, ontstaan er vragen. Die willen wij in het nieuwe begrotingstraject zo vroeg mogelijk adresseren. Zoals de vraag die ieder jaar wel wordt gesteld: Waarom wordt het geld van sponsors niet gelijkelijk verdeeld over alle leden?

Het antwoord is even zakelijk als simpel: Wie betaalt bepaalt en commerciële sponsors geven heel duidelijk aan waar ze het geld aan willen besteden: positieve media-aandacht in de vorm van onder meer medailles, events en de volgende generatie. Dat is overigens ook in het belang van de watersport. Succes trekt aan. Of denkt u dat McDonalds de beheersbaarheid van waterplanten wil sponsoren? Nee toch? Dat is namelijk typisch een onderwerp voor de overheid.

Niettemin is in het contract met de hoofdsponsor bedongen dat wij mogen doorzoeken naar subsponsors. Want die zijn nodig.

Overigens blijft één ding misschien wel het allerbelangrijkst: Wie waakt er over de centen? In Wouter van Catz, onze huidige penningmeester, hebben wij de best denkbare financiële man. Stiekem wordt hij al Van Kas genoemd.

 

Arno van Gerven is directeur van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Iedere week snijdt hij actuele onderwerpen in de watersport aan. Wil je reageren? Doe dat op arno.van.gerven@watersportverbond.nl.

De partners van het Watersportverbond