Afval goed geregeld

4 mei 2023

Afval goed geregeld

Afval scheiden vinden we in veel huishoudens heel normaal, maar buitenshuis (bijvoorbeeld op werk, in de horeca, op school of de vereniging) was dit nog niet altijd mogelijk omdat veel bedrijven en organisaties de kosten hiervoor te hoog vinden. Stichting Afvalfonds Verpakkingen biedt sinds 1 januari 2023 een kosteloos inzamelsysteem om plastic verpakkingen, drankenkartons en glazen verpakkingen te scheiden. Als vereniging kan je hier ook aan meedoen. 

Als je als vereniging verpakkingsafval wilt scheiden, zorgt het Afvalfonds ervoor dat het wordt opgehaald en gerecycled. De kosten neemt het Afvalfonds voor rekening. Heb je al een contract met een afvalverwerker voor het gescheiden inzamelen van verpakkingen en drankenkartons, dan kun je dit bij je inschrijving aangeven.

Hoe werkt het?

 1. Inschrijven bij het online loket
  Via het inschrijfloket is het mogelijk om je vereniging van 1 mei tot en met 31 mei 2023 aan te melden voor de kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval.
 2. Checken van gegevens
  Er wordt nagegaan of de vereniging onder de doelgroep valt en of je inschrijving aan de voorwaarden voldoet. 
 3. Terugkoppeling
  Binnen 3 maanden na sluiting van het loket ontvang je bericht of je kunt deelnemen. Bij deelname verneem je ook welke afvalinzamelaar de inzameling zal uitvoeren.
 4. Afval scheiden
  Binnen 3 maanden na sluiting van het loket neemt ook de afvalinzamelaar contact met de vereniging op om afspraken te maken over de start van de kosteloze inzameling.

‘Afval Goed Geregeld’ is een initiatief van Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang. Het Afvalfonds is namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem gezamenlijk door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland.

Aanmelden kan via het loket www.afvalgoedgeregeld.nl.

Deel dit artikel:

Verenigingen

De partners van het Watersportverbond