Beheerplan waterplanten Oostelijke Vechtplassen in de maak

16 november 2022

Beheerplan waterplanten Oostelijke Vechtplassen in de maak

Cabomba en fonteinkruiden. Van deze waterplanten krijgt de watersporter op de Oostelijke Vechtplassen in de toekomst meer last. Het Watersportverbond werkt mee aan een oplossing. 27 oktober vond een overleg plaats met de achterban.

 Het is een doorn in het oog van iedere watersporter: waterplanten. Ook in de Oostelijke Vechtplassen (OVP) dreigen de waterplanten erop los te woekeren. Het gaat om cabomba en fonteinkruiden. De watersportsector heeft serieuze zorgen over de hinder van deze woekerende planten voor de watersporter. De OVP is een Natura 2000 gebied. Dit betekent dat er extra regelgeving is voor natuurbeheer: waterplanten mogen niet zomaar weggemaaid worden. Er moet een percentage blijven staan. De planten spelen namelijk een belangrijk rol in het ecosysteem van de plassen, met name voor de waterkwaliteit.

Tijdens de bijeenkomst wees men per waterlichaam op de kaart de gebieden aan van intensief recreatiegebruik, met voorzichtige suggesties van gebieden waar zo nodig waterplanten te tolereren zouden zijn.

Meedenken over oplossingen

Dat er een percentage waterplanten moet blijven, daar zal de watersporter het mee moeten doen. Maar, we kunnen wel meedenken: waar willen we écht geen hinder van waterplant en waar kunnen we waterplanten eventueel tolereren? Het Watersportverbond zit in het ‘kernteam beheerplan woekerende waterplanten OVP’. Op deze manier werken wij mee aan oplossingen.

 

Waar wel/geen planten

Op donderdag 27 oktober organiseerde de regio Vecht & Plassen van het Watersportverbond samen met HISWA-Recron een werkbijeenkomst met vertegenwoordigers van gebruikers (watersportverenigingen en -bedrijven) en bewoners van de plassen. Tom Fick, regiovertegenwoordiger Vecht en Plassen: 'Wij bespraken de problematiek van de woekerende planten in de OVP. Er werd veel informatie gedeeld en uitgebreid gediscussieerd. Tijdens de bijeenkomst wees men per waterlichaam op de kaart de gebieden aan van intensief recreatiegebruik, met voorzichtige suggesties van gebieden waar zo nodig waterplanten te tolereren zouden zijn. Op deze manier kunnen we direct onze wensen aangeven op het moment dat dit actueel wordt bij de beleidsmakers.'

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond