BLOG: Houd de unieke wateren van Gouda open!

Wat is er mooier dan deze prachtige stad vanaf het water te bewonderen?

15 oktober 2020

Wij houden natuurlijk van water. En daar strijden wij voor. Ook én vooral als het gaat om de waterrijke steden die zo uniek en kenmerkend zijn voor Nederland. 

Neem Gouda. Groot geworden in de middeleeuwen dankzij de rivieren de Gouwe en de Hollandse IJssel waar druk handel werd gedreven. Gouda groeide dankzij haar wateren uit tot een belangrijke stad met prachtige historische panden, die vandaag de stad tot een bezienswaardigheid maken. 

Wat is er mooier dan deze prachtige stad vanaf het water te bewonderen? Dat denken ze in Gouda ook, want er zijn plannen om het zuidelijke deel van de stad nieuw leven in te blazen door de verbinding met de rivier de Hollandse IJssel te herstellen en uit te diepen. Met een ruim IJsselfront, een autoluwe boulevard, krijgt Gouda weer een hart op de plek waar de stad ooit ontstond. Gouda als ‘Stad aan de Rivier’ wordt aantrekkelijk door de vele passantenplekken binnen en buiten. Als kers op de taart geeft de opengaande Havensluis weer reuring aan de Zuidelijke Binnenstad. Om de gemeente Gouda idee te geven welke uitwerking dit zou kunnen hebben, organiseerden wij een vaartocht in Maassluis ter inspiratie voor de gemeente langs de gerestaureerde sluis. De vaarweg van Maassluis is inmiddels een populaire bestemming voor watersporters.

 

Hotspot voor economie en werkgelegenheid 

De gemeente kampt echter in de binnenstad met een probleem dat deze plannen zou kunnen dwarsbomen. Er is in Gouda sprake van bodemdaling. De gemeente is van mening dat het waterpeil in de binnenstad verlaagd moet worden om een verdere daling tegen te gaan. Hiervoor wil de gemeente een deel van de grachten afdammen.

Als Watersportverbond vinden wij dit zonde en onverstandig. Door wateren open te houden, behoudt Gouda de historie die de stad juist tot leven brengt en haar positie als hotspot in een fijnmazig vaarnetwerk. Daarnaast biedt het commerciële voordelen voor de economie en werkgelegenheid. 

 

Openstellen van binnenstad

Wij pleiten er dan ook actief voor om de alternatieven voor afdammen nog eens grondig te onderzoeken. En als er uiteindelijk ingedamd moet worden - want de veiligheid van de stad staat buiten kijf - zorg dan voor automatische klepstuwen, zodat doorgang per sloep, kano of sup ook mogelijk blijft. De gemeenten Nieuwkoop, Utrecht en Den Helder kozen al voor deze oplossing omdat zij de waarden van de wateren voor de aantrekkelijkheid van de gemeente en stad inzagen.

Ook Den Haag en Rotterdam onderzoeken op dit moment het openstellen van de wateren in de historische binnenstad. Voorkom een 'correction of a historic mistake' zoals The Guardian schreef over de vernieuwde singel van Utrecht en behoud de unieke wateren van Gouda.

Wil je weten waar we nog meer mee bezig zijn in de regio Zuid-Holland-Midden? Kijk dan op onze webpagina.

In mijn regio Recreatie

De partners van het Watersportverbond