Column directeur Arno van Gerven: Maffia

18 mei 2023

Maffia

Pijnlijk. Dit onderwerp. Dat weet ik na vijf jaar ervaring bij het Watersportverbond. Begin bij eigenaren van pleziervaartuigen over de registratie van hun bezit en je raakt een open zenuw die vergelijkbaar is met de afschaf van de hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters. Niet doen: Rode lap op een stier. Toch waag ik het erop, want na dertig jaar druk van politie, douane en het Openbaar Ministerie gaat zo’n registratie voor pleziervaartuigen er nu echt komen.

Hoe ik dat weet?

In de afgelopen weken heb ik kennisgemaakt met de projectleider, die namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voorwerk doet voor de registratie van pleziervaartuigen. Zodat boten voor recreatief gebruik straks net als auto’s een kentekenregistratie krijgen, gekoppeld aan een traceerbare eigenaar of houder, een persoon van vlees en bloed. Bittere noodzaak oordeelt het ministerie van Justitie en Veiligheid, omdat pleziervaartuigen in toenemende mate worden gebruikt bij ‘ondermijnende criminele activiteiten’.

Maffia. Denk daarbij aan witwassen, drugstransporten en mensensmokkel. Vanaf het begin van de jaren 90 waarschuwen politie en justitie hier al voor en vragen/smeken om een registratieplicht voor de pleziervaart. Toen, en eigenlijk tot voor kort, stuitte zo’n maatregel op politiek verzet van vooral de VVD die vreesde voor een veel te inhalige Belastingdienst. Nu ook deze politieke partij serieus werk wil maken van de administratie van recreatief bootbezit, is introductie een kwestie van tijd geworden.

Wat het Watersportverbond daarvan vindt?

Onder voorwaarden zijn wij het ermee eens, want het is onaanvaardbaar, dat je met je hobby in crimineel vaarwater terecht komt. Dus als een registratiesysteem effectief de georganiseerde misdaad kan helpen bestrijden, is daaraan mee werken een burgerplicht. Let wel; de fiscus mag eigenaren van pleziervaartuigen niet als pinautomaat gaan zien. Ook dient de toekomstige registratieplicht een einde te maken aan de wirwar van lokale vergunningen en de beperkte internationale vaarbewijzen.

Het doel is duidelijk: zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, drastisch terugdringen door de registratie van Nederlandse pleziervaartuigen. Makkelijk is dat niet. Nog vers in het geheugen ligt het grote Italiaanse corruptieonderzoek Schone Handen, waaruit bleek dat bijna 80 procent van de miljoenenjachten in de haven van Napels op naam stond van huisvrouwen en mensen met een uitkering. M.a.w. eigenaren van boten registreren is één, maar staatsondermijnende criminaliteit voorkomen vers twee.

Voor het moment zou ik willen zeggen, de belangrijkste voorwaarde nu: het Watersportverbond gaat niet meedraaien in een nietszeggend klankboordgroepje, maar wil bij de ontwikkeling van de registratie pleziervaartuigen aan de knoppen draaien. Die boodschap is duidelijk overgekomen.

Verder nieuws volgt. Project van lange adem.

Reageren?

Arno van Gerven is directeur van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Iedere week snijdt hij actuele onderwerpen in de watersport aan. Wil je reageren? Doe dat op arno.van.gerven@watersportverbond.nl.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Column

De partners van het Watersportverbond