Column directeur Arno van Gerven: Preek

Je kon er bij ons thuis de klok op gelijkzetten, tegen verkiezingstijd klonk steevast dezelfde boodschap...

23 februari 2023

Preek

Je kon er bij ons thuis de klok op gelijkzetten, tegen verkiezingstijd klonk steevast de boodschap: ‘Wat er ook gebeurt, als er verkiezingen zijn en je mag stemmen, dan ga je stemmen, en mocht je zelf geen gelegenheid hebben om dat te doen, geef dan iemand een volmacht, want jouw democratisch recht om te stemmen verkwansel je niet. Kijk naar alle plekken op de wereld waar je niet in vrijheid kunt kiezen.'

De preek van mijn moeder hoor ik nog iedere keer als ik een stembiljet voor de landelijke, provinciale en gemeenteraadsverkiezingen van de deurmat pak. Al moet ik bekennen dat ik die voor de Provinciale Staten lange tijd de minst aansprekende vond. Het zijn ook de enige verkiezingen die ik een keer heb laten schieten, omdat ik geen idee had wat er op zo’n provinciehuis gebeurde en wat er op het spel stond. Daarbij ontbrak het aan verkiezingssfeer. Geen folderaars aan de deur, geen debatten op radio of televisie, geen haastig op houten borden geplakte verkiezingsposters. Laat staan dat er ministers waren die de provincies introkken om te laten zien hoe belangrijk de Provinciale Staten Verkiezingen zijn voor de landelijke politiek.

Wat dat betreft, staan deze verkiezingen van 15 maart misschien wel op zichzelf, omdat er zoveel van afhangt voor het klimaat- en stikstofdebat. Alleen daarom al, is iedere stem van groot belang. Tegelijk staat er voor watersporters ook veel op het spel. Provincies gaan immers over de invulling van de gemeentegrenzen overstijgende lokale voorzieningen van de openbare ruimte. Dus bepalen ze op veel plekken de recreatieve en sportieve toegankelijkheid van het water.

Stemmen dus.

Maar daarbij zou ik nog een oproep willen doen: Nodig de nieuwgekozen gedeputeerde van uw provincie, die over water gaat, uit voor een kop koffie op de vereniging. Dat zal zo rond eind april begin mei zijn. Het moment waarop de Gedeputeerde Staten zijn geformeerd en het vaarseizoen losbarst. In deze wittebroodsweken voor de gedeputeerden, halen zij ideeën en informatie op in de provincie waarmee ze hun bewindsperiode van een duidelijk handschrift kunnen voorzien. Mijn ervaring is dat de huidige gedeputeerden van Noord-Holland, Friesland en Flevoland door die aanpak een zwak hebben ontwikkeld voor de watersport.

Om die reden komt het Watersportverbond, na de formaties van de Provinciale Staten Verkiezingen, met tips hoe je per provincie het best te werk kunt gaan om de passie voor watersport aan te wakkeren.

De rest gaat vanzelf, weet ik van mijn moeder.

Reageren?

Arno van Gerven is directeur van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Iedere week snijdt hij actuele onderwerpen in de watersport aan. Wil je reageren? Doe dat op arno.van.gerven@watersportverbond.nl.

Deel dit artikel:

Column

De partners van het Watersportverbond