Convenant getekend voor kwalitatief hoogwaardig Wijdemeers Plassengebied

5 maart 2024

Convenant getekend voor kwalitatief hoogwaardig Wijdemeers Plassengebied

Op woensdag 28 februari tekende het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond samen met HISWA-RECRON, Koninklijke Horeca Nederland, Ondernemend Wijdemeren, Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek en de gemeente Wijdemeren een ‘Convenant Verblijfsrecreatie Gemeente Wijdemeren’.

Het belangrijkste doel van het convenant is om gezamenlijk te streven naar een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig Loosdrechts plassengebied. Voorwaarde hiervoor is dat er voldoende middelen vrijgemaakt worden voor duurzame instandhouding, kwalitatieve verbetering, vernieuwing en toezicht.

Het convenant is de uitkomst van een lang traject dat werd ingezet toen de gemeente in 2021 de watertoeristenbelasting en andere vormen van toeristenbelasting buitenproportioneel wilde verhogen. Het Watersportverbond diende toen, met de partners in de sector, met succes bezwaar in. Ook dit jaar hebben we in veel onderdelen van de toeristenbelastingen een voorgenomen verhoging weten te beperken. Hieruit ontstonden gesprekken over meerdere jaren met de gemeente met als uitkomst het hierboven vermelde doel van het convenant. Daarnaast maakten we de afspraak  dat de watersport zou meewerken aan de inning van de (water-)toeristenbelastingen, op voorwaarde dat een deel terug zou vloeien naar de watersport. Tevens zou er een adviesorgaan komen die op de inning en besteding van de belasting zou toezien en meedenken.

Tom Fick, scheidend regiovertegenwoordiger Vecht en Plassen van het Watersportverbond: ‘Wij zijn blij dat na jaren gesprekken met de gemeente, er nu een convenant ligt waar beide partijen tevreden over zijn. En dat via het convenant naar de toekomst toe samenwerking met de gemeente gewaarborgd is.

Wethouder Els Kruijt van de Gemeente Wijdemeren beaamt dat: ‘Met het ondertekenen van het convenant en het instellen van het adviesorgaan, zetten we een mooie stap richting een duurzame samenwerkingsrelatie met de sector.’ 

Gerrit Willems neemt het stokje over van Tom als regiovertegenwoordiger Vecht en Plassen van het Watersportverbond en is beoogd voorzitter van de Advies Commissie. ‘Dit is echt een mooi resultaat voor de watersport in de regio. Als voorzitter van Watersportvereniging het Witte Huis weet ik wat er speelt aan en op het water en waar de behoefte ligt. Met een rol in de Advies Commissie kan ik dat goed doorspelen naar de gemeente.’

De wildgroei aan interpretaties van de regels voor het kunnen heffen van water- en andere toeristenbelastingen is ook in andere regio’s een probleem. Denk bijvoorbeeld aan de vaarvignetten die de watertoeristenbelasting in sommige gemeenten gaan vervangen of aanvullen. Het Watersportverbond zet zich in om de wildgroei te voorkomen en onredelijke hoge bedragen tegen te gaan. Te vaak wordt de watersporter op meerdere manieren onevenredig belast.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond