De eerste 100 dagen van Christoffer Jonker, bestuurslid Recreatiesport

2 september 2021

Tijdens de ALV in mei van dit jaar werd Christoffer Jonker aangesteld als bestuurslid Recreatiesport van het Watersportverbond. Hij kreeg een duidelijke opdracht: invulling geven aan het nieuwe Platform Recreatiesport met als doel de recreatiesport een duidelijker gezicht en prominente positie te geven binnen het Watersportverbond. 100 dagen later vragen wij hem naar zijn eerste bevindingen, ervaringen en inzichten.

 

Hoe zijn de eerste 100 dagen bevallen?

Overweldigend! Ik ben een nieuweling en ik voel me soms nog alsof ik net in het diepe ben gegooid. Maar wat ben ik positief verrast door de enorm gedreven groep mensen die ik aantref bij zowel het bureau als de vrijwilligers en de verenigingen. Heel bijzonder. Er zit veel ambitie bij het Verbond. Dat vertaalt zich door naar de topsport, wedstrijdsport maar ook naar de recreatiesport. Hoe kan je als motorbootvaarder of kanovaarder, supper, zeiler, wind- en kitesurfer je hobby blijven beoefenen op een leuke manier?

Ik vind het ook erg mooi te zien de traditie die samengaat met die ambitie, binnen het Verbond maar ook bij de verenigingen. Dat is een mooie mengelmoes om als bestuurder in te staan en mee bezig te zijn. Hoe gaan we ‘Een leven lang genieten op het water’ naar de toekomst brengen en mogelijk maken?

Wat zie jij als je belangrijkste opdracht als bestuurslid Recreatiesport?

Ik wil graag de breedtesport binnen de verschillen watersporten bij elkaar brengen. En hoe koppelen we alle ideeën en plannen aan elkaar zodat iedereen er wat mee kan? Dat is de grote uitdaging. Daarnaast wil ik kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het water toegankelijk, veilig en schoon is voor iedereen, ondanks de verschillen in belangen per type boot/plank op het water. Dat is wel een zoektocht.


Welke kansen zie je daarin?

Als we alle inzet en energie, die er op alle fronten is, kunnen kanaliseren, dan kunnen we als Watersportverbond samen met onze vrijwilligers een stap maken om professioneler te worden en beter te communiceren, met elkaar en met de buitenwereld. Dat is wat mij betreft dé kans en tegelijkertijd dé uitdaging.

Ik wil ook graag mijn ervaring in Den Haag inzetten om beter ons standpunt over te brengen en meer te bereiken. We barsten met elkaar van de kennis en kunde. Het gaat erom hoe we dat kanaliseren/samen brengen. Daar wil ik als bestuurslid Recreatiesport van het Watersportverbond een steentje aan bijdragen.

 

Wat zie je als de grootste uitdaging om dat te bereiken?

Mijn eigen ongeduld en het ongeduld van anderen onder controle krijgen en houden. Voorkomen dat we bloedgroepen verliezen om dat ze vinden dat het te langzaam gaat of het gevoel hebben genegeerd te worden. Wij moeten er met z’n allen voor zorgen dat alle watersporters de toegevoegde waarde zien van wat wij doen. Daarvoor moeten we successen beter met elkaar delen, zowel de grote als de kleine, de gouden plak van Kiran maar juist ook het toegankelijk houden van een vaargebied.

Er staan nou eenmaal binnen het Watersportverbond verschillende bloedgroepen soms recht tegenover elkaar qua belangen. Neem de onderwerpen toiletwaterlozing en emissieloos varen. Het is de kunst om de verschillen toch samen te brengen en begrip voor elkaar op te brengen. Je moet bijvoorbeeld duurzaamheid van alle kanten kunnen bekijken om zo te voorkomen dat je als bond aan de kant wordt gezet als gesprekspartner. Hier moeten we gezamenlijk een weg in zoeken.

 

Wat is daarvoor nodig?

Dat we elkaar accepteren. De kano accepteert de sloep en andersom. Als Verbond zet je je in voor de verschillende belangen die er zijn. Ik geloof zeer dat het juist een kracht is dat we verschillende belangen behartigen en dat je dan gezamenlijk onderwerpen kan aangaan. Gaat iedereen zijn eigen belang verdedigen, dan word je tegen elkaar uitgespeeld. We hebben allemaal het zelfde doel: toegankelijk, schoon en veilig vaarwater. Hoe verbinden we alle initiatieven aan elkaar, ook die buiten het Watersportverbond, en bereiken we dat doel? Het staat of valt bij bundelen van alle energie die er is.

 

Waar zie jij in dat opzicht nog gaten in de behoefte van het Watersportverbond?

Ik denk dat je er niet meer onderuit kan kennis en expertise in huis te hebben ten aanzien van duurzaamheid en in het verlengde daarvan milieurecht. Het is voor ons onontgonnen terrein waar we wel steeds mee geconfronteerd worden. Bij deze doe ik dan ook graag een oproep aan iedereen die deze kennis in huis heeft contact met mij op te nemen!

 

Je bent bij veel verenigingen langs geweest. Wat zijn je bevindingen?

Ik heb inderdaad al een aantal verenigingen bezocht en veel mensen in groepsverband gesproken. Maar er zijn ook nog genoeg partijen waar ik langs wil en moet. De gesprekken gaan vaak over de meerwaarde van het Verbond. Dat vertel ik graag, ik geloof er ook in. En het kan alleen maar meer worden. De vraag is snel ‘ik moet betalen, wat krijg ik er voor terug’. Ik geloof dat als je met elkaar praat en vertelt wat er gebeurt, je een vereniging goed kan bijbrengen wat het Verbond voor de vereniging doet.

We hebben een gigantisch en zeer waardevol netwerk met elkaar. Akkrumer Watersport Eendracht wil graag een drijvend clubgebouw. Er zijn een paar verenigingen die dat al hebben. Door verbindingen te leggen kan je van elkaar leren en hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Maar we moeten elkaar wel actief opzoeken. Zowel de verenigingen onderling, als de verenigingen en het Verbond. Dat is meerwaarde.

 

Begint het Platform al vorm te krijgen?

Jazeker, we zijn begonnen en zullen de komende maanden ook van ons laten horen. Het platform staat in de steigers, maar ik weet nog niet precies welke vorm het gaat krijgen. Met Hedwich en Charlotte als drijvende krachten binnen het bureau werken we hard om het op gang te krijgen. De volgende drie platformleden helpen daarbij.

Wilko Emmens heeft zich binnen het Platform gecommitteerd aan het onderwerp productontwikkeling. We hopen eind dit jaar al met concrete aanbiedingen te komen voor verzekeringspakketten voor verenigingen. Natuurlijk zijn we ook hard bezig met een verzekering voor boten.

Jan van Esseveld heeft zich aan het Platform verbonden om het vrijwilligersbeleid voor het gehele watersportverbond te structureren en professionaliseren. Dat doen we samen met de vrijwilligers en verenigingen. We hebben hier nu een aantal bijeenkomsten voor gehad. Dit onderwerp vraagt voortdurend aandacht, is platform overstijgend  en is enorm actueel.

Paul Smelt werkt in het Platform aan het professionaliseren van de regioteams en een visie op  belangenbehartiging. Vrijdag 3 september hebben we daartoe een eerste conferentie georganiseerd waarbij wij met regioteamleden en verenigingen willen herijken, structureren en professionaliseren om gezamenlijk stevig en duidelijk te kunnen optreden.

Als volgende stap voor het Platform willen we iemand aantrekken die zich bezig houdt met opleidingen. Dat is voor ons dé manier om veiligheid op het water te realiseren.

 

Welke boodschap wil je verder nog meegeven?

Als er iets is, aarzel niet en mail! Ik wil echt graag dat die drempel om elkaar te vinden zo laag mogelijk is. Bestuurslid.recreatiesport@watersportverbond.nl

De partners van het Watersportverbond