De inzet voor een Regioteam verruimt je blik

1 december 2022

De inzet voor een Regioteam verruimt je blik

Tom Fick is regiovertegenwoordiger van het team Vecht & Plassen. Gewapend met enige bestuurlijke ervaring en een lange adem gaat hij immer enthousiast te werk.

Het idee achter het akkoord is op zich heel mooi: elkaars ambitie respecteren en proberen deze zoveel mogelijk voor elkaar zien waar te maken. Dus elkaar iets gunnen, meedenken met de ander.

Is jullie team compleet?

“We zijn weer redelijk op sterkte, maar recent heeft een goede kanovertegenwoordiger ons team verlaten. Hij wist van de hoed en de rand, maar stopte met kanoën, met z'n vereniging en dus ook met het regioteam. Daarom zoeken we weer een nieuwe kanoër. Dat gaat lukken. Recent meldden zich spontaan een paar nieuwe leden aan bij ons regioteam. Onze regio is ontzettend groot. Al een paar jaar misten we iemand voor de Vinkeveense Plassen. Vanwege de onbekendheid met de problematiek daar lieten we dat gebied min of meer links liggen. Nu hebben we daar gelukkig weer een enthousiast teamlid voor. Een ander lid meldde zich na het lezen van een advertentie van het Watersportverbond op een Facebook-pagina. Versterking van ons team is natuurlijk altijd welkom. Vooral als iemand een bepaalde expertise heeft, bijvoorbeeld omgaan met overheden. Mensen met bezieling en een mentaliteit van handen uit de mouwen, daar houdt ons team van.”

 

Moet je als teamlid een beetje dikke huid hebben?

“Soms wel, daarmee maak je het jezelf makkelijker. Dit werk is af en toe conflicterend. Wij komen op voor de belangen van de watersporter, maar we zien ook zaken gebeuren die niet altijd plezierig zijn voor de watersport. Soms ben je dan de boodschapper van het slechte nieuws. Neem de waterplantenproblematiek. Een watersporter ziet het liefst dat alle waterplanten weggemaaid worden. Maar vanuit natuurbeheer is er wetgeving, die het percentage planten dat gemaaid mag worden bepaald. Met onze achterban worden we daar niet blij van, maar wij moeten dat dan toch proberen uit te leggen.”

 

Je zet je in voor het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (OVP). Gaat dat naar je zin?

“Mijn voorganger Wim Broer zat helemaal in de materie van het Gebiedsakkoord geworteld en inmiddels zit ik er nu ook in. In 2017 tekenden Provincie Noord-Holland, de gemeenten rond de OVP en andere partijen, waaronder het Watersportverbond, het akkoord om de nodige problemen in het Vechtplassengebied op te lossen. In totaal zijn er 21 ondertekenaars. Ieder heeft een eigen belang. Denk aan recreatie, ondernemers, natuurbeheerders. Het idee achter het akkoord is op zich heel mooi: elkaars ambitie respecteren en proberen deze zoveel mogelijk voor elkaar zien waar te maken. Dus elkaar iets gunnen, meedenken met de ander. Er wordt gewerkt volgens de ‘Mutual Gains Approach’. In de praktijk werkt dat toch minder goed dan gedacht. Dan worden plannen toch gedwarsboomd, terwijl je dacht dat andere partijen zouden meedenken.”

 

Komen jullie er wel uit denk je?

“De vergezichten die ons geschetst zijn met het akkoord zijn wel wat mistig geworden. Bijvoorbeeld: in het ideale plaatje zouden we het baggerprobleem gaan oplossen. Maar daarover zijn we nog volop in discussie. Wij willen het slib en de bagger uit de plas hebben, zodat het slib onze havens niet meer kan binnenkomen. Want daar slaat het neer, veroorzaakt ondieptes en wij moeten dan weer baggeren. Dat baggeren wordt ook nog eens steeds duurder vanwege allerlei bepalingen. Het baggerprobleem wordt nu dan wel aangepakt, maar lang niet zo rigoureus als wij hadden gedacht. En zo zijn er nog wel een paar lastige dossiers. Ook sluizen, aanlegplaatsen en nieuwe vaarwegen zijn onderwerp van discussie. En het duurt allemaal erg lang.”

 

Geeft het werk je energie?

“Ja, dat zondermeer, want het is heel nuttig en interessant werk. Ik kom uit de medische wereld, daar gaan processen wat anders. Ik maak nu kennis met ambtelijke molens, met allerlei verschillende dossiers en dat is leerzaam. Daarnaast kom je allerlei soorten mensen tegen. Met de meesten is het goed werken, ook al zijn de belangen soms tegengesteld. Laatst hadden we een excursie naar de Weerribben om te kijken hoe het daar georganiseerd is en hoe ze daar een gebied aantrekkelijker weten te maken voor recreatie. Dat verruimt je blik. Ja, ik vind dit regioteamwerk belangrijk, zinvol en leerzaam.”

Tom in de boot

  • Van welke vereniging ben je lid? “Van de Koninklijke Watersport-Vereeniging ‘Loosdrecht’, waar ik zes jaar voorzitter van mocht zijn. Vanuit die functie rolde ik niet veel later in de belangenbehartiging en het regioteam van het Watersportverbond. Ik hoop door te kunnen gaan tot 2027, want tot dan loopt het Gebiedsakkoord. En mocht voor die tijd blijken, dat ik ze niet meer op een rijtje heb, dan hou ik er eerder mee op. Of als er een enthousiaste opvolger is.”
  • Wat voor boot heb je? “Een bijna 50 jaar oude Twaalfvoetsjol, een eenheidsklasse uit 1914. Het is een klassiek, oorspronkelijk Engels houten overnaads bootje. In het seizoen vaar ik er bijna elk weekend wedstrijden mee. Daarnaast heb ik een kleine motorboot, type ONJ werkboot.
  • Wat is je favoriete vaargebied? “Het wedstrijdwater van de Loosdrechtse Plassen is uitdagend en de wedstrijdorganiserende verenigingen zijn heel actief. Bijna elke zaterdag en zondag kun je wel een wedstrijd varen. Maar we komen ook zeker een paar keer per jaar van de plas af voor wedstrijden elders. En met een Twaalfvoetsjol kun je zelfs in het buitenland terecht voor gezellige en serieuze wedstrijdevenementen.”

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond