De Noordzee in transitie – Hoe ons grootste thuiswater onherkenbaar verandert

7 september 2023

De Noordzee in transitie – Hoe ons grootste thuiswater onherkenbaar verandert

Het streven om meer windenergie op te wekken op de Noordzee is een van de gevolgen van de klimaatdoelstellingen. De komende decennia zal ons thuiswater grondig worden verbouwd om aan de gestelde idealen te kunnen voldoen. Zeilen.nl sprak onder andere met Michiel Kool, regioteamlid Noordzee van het Watersportverbond, om te achterhalen wat de plannen zijn met de Noordzee en of we er als watersporter straks nog wel iets te zoeken hebben. 

Het Noordzeeakkoord, dat in 2020 is opgesteld, loopt tot 2030 en moet helpen een nieuwe balans te vinden tussen de botsende belangen van de verschillende sectoren. Dit gebeurt op basis van drie transities: een natuurtransitie, een voedseltransitie en een energietransitie. 

Onderdeel van de energietransitie is de aanleg van meer windmolenparken om een overgang te faciliteren van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. Het streven is om in 2023 3,3% van het energieverbruik in Nederland op de Noordzee te installeren, wat gelijkstaat aan 4,5 GW vermogen. In 2030 moet dit zijn doorgegroeid naar 24 GW, met als doelstelling om dit in 2050 uit te breiden naar 70 GW. Dat staat gelijk aan zo’n 4500 windmolens op het Nederlandse deel van de Noordzee.

Een belangrijke disclaimer: de weergegeven grenzen van vooral de zoekgebieden zijn behoorlijk aan verandering onderhevig. Het is nog onzeker hoe al deze gebieden ingevuld zullen worden.
Een belangrijke disclaimer: de weergegeven grenzen van vooral de zoekgebieden zijn behoorlijk aan verandering onderhevig. Het is nog onzeker hoe al deze gebieden ingevuld zullen worden.

Om te zorgen dat de belangen van alle Noordzee-gebruikers in beeld worden gebracht, ook die van de watersporters, wordt er onder andere in het Noordzeeoverleg overlegd op contour- en detailniveau. Michiel Kool, die namens het Watersportverbond de recreatie scheepvaart op de Noordzee vertegenwoordigt, geeft aan: “Laat ik duidelijk maken dat het Watersportverbond helemaal niet tegen wind-op-zee is. Waar we ons voor inzetten, is hoe dat ingevuld wordt. Met de juiste argumenten wordt er binnen de overleggen gelukkig aantoonbaar naar ons geluisterd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de locaties en indeling van de doorvaartpassages.”

 

© Tekst en foto’s: Zeilen.nl
Dit is een samenvatting van een artikel op zeilen.nl

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond