Doorontwikkeling Watersportgebied Rhederlaag

20 april 2022

Doorontwikkeling Watersportgebied Rhederlaag

Rhederlaag is het grootste watersportgebied van Oost-Nederland. Voor uitbreiding van het gebied is inmiddels deels groen licht. Er zijn een aantal hete hangijzers, zoals de waterkwaliteit. Integraal Gebieds Overleg Rhederlaag behartigt de belangen van het gebied.

Het primaire doel van Rhederlaag is openluchtrecreatie

Rhederlaag is voor veel watersporters in Oost-Nederland een begrip en passanten die van Noord- naar Zuid-Nederland varen komen regelmatig op het Rhederlaag om daar een paar dagen te verblijven. Het primaire doel van Rhederlaag is openluchtrecreatie. Leisure Lands is de eigenaar van Rhederlaag. De grond en het water op en rond Rhederlaag zijn echter in eigendom van of worden gepacht door een aantal partijen: agrariërs, recreatieondernemers, private personen, Natuurmonumenten, gemeente Zevenaar en Rijkswaterstaat. 

 

Planvorming

Leisure Lands wil graag meer zand en grind uit de plas halen voor commerciële doeleinden. Bij bekendmaking van de plannen in 2017 stuitte dit plan op onbegrip van gebiedspartijen. Daarom werd het Integraal Gebieds Overleg Rhederlaag (IGOR) in het leven geroepen. Door middel van IGOR kunnen gebiedspartijen actief een rol spelen in de doorontwikkeling van het recreatiegebied door gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een inrichtingsplan voor het Rhederlaag. In IGOR zitten vertegenwoordigers van inwoners, recreatieondernemers, belangenverenigingen en watersportverenigingen, zo ook het Watersportverbond.

 

Ontzanden op kleine schaal

Inmiddels is met Leisure Lands afgesproken dat er op kleine schaal ontzand mag worden, terwijl een aantal stranden voor dagrecreatie verbeterd en uitgebreid gaat worden, jachthavens kunnen uitbreiden en het gebied beter bereikbaar wordt door de aanleg van fietspaden, waardoor de veiligheid toeneemt. Op 8 september 2021 kregen een aantal gemeenteraadsleden en wethouders van de Gemeente Zevenaar een rondvaart waar een en ander verduidelijkt werd. Aansluitend werd ingegaan op een aantal hete hangijzers, zoals een gevaarlijke weg (de Marsweg) en de waterkwaliteit van Rhederlaag.

 

Kwelwater versus IJsselwater

Wat de meesten niet weten is dat het water van Rhederlaag bestaat uit water dat van de Veluwe komt, onder de IJssel door gaat en in Rhederlaag als kwelwater omhoogkomt. De waterkwaliteit zou verminderen door een nieuw project: het Rivierklimaatpark. Dat loopt van de IJsselkop bij Arnhem tot en met het Rhederlaag en heeft als doel de scheepvaart veiliger te maken en nieuwe kansen te bieden voor bedrijven, boeren en overheden langs de IJssel. Het is een project van de gemeenten Arnhem, Westervoort, Rheden en Zevenaar en wordt begeleid door Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Water van de IJssel zou dan afgevoerd worden naar het Rhederlaag. Daarmee gaat de waterkwaliteit van Rhederlaag omlaag, omdat het kwelwater van de Veluwe veel schoner is dat het water uit de IJssel. Voor IGOR is dit onbestaanbaar. Zodra de samenstelling van het college van B&W van Zevenaar bekend is, benadert IGOR hen voor verdere plannen. Wordt vervolgd dus. 

 

Meer weten? 

Kijk hier. Je vindt hier onder meer een brochure van Leisure Lands, K3Delta en Camping de Veerstal met een alternatief inrichtingsplan, en de ‘Toekomstvisie Rhederlaag, Waterparel aan de IJssel’ van IGOR.

 

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond