Download het High5! Stappenplan voor een veilig sportklimaat in ons kenniscentrum

9 maart 2023

Download het High5! stappenplan voor een veilig sportklimaat in ons kenniscentrum

Op dinsdag 17 januari en donderdag 16 februari organiseerde het Watersportverbond twee webinars voor verenigingsbestuurders rond het thema veilig sportklimaat. Wat is sociale veiligheid eigenlijk, ben je er als bestuurder zeker van dat het op jouw vereniging veilig is en waarvoor kun je terecht bij het Centrum Veilige Sport?

Tijdens deze webinars was de belangrijkste boodschap dat je als bestuur van een vereniging verantwoordelijk bent voor een veilige (sport)vereniging. Dit betekent: plezier voorop, geen agressie en geen intimidatie of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. En vooral: hoe organiseer je dat?

Het High5! stappenplan

Een fijne tool hiervoor is het High5! stappenplan, wat door het NOC*NSF speciaal voor sportbestuurders en vrijwilligers heeft ontwikkeld. Deze vijf stappen helpen verenigingen op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat je als vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:

Stap 1: Hoe maken we een vereniging veilig?

Stap 2: Wat kan beter? 

Stap 3: Wie doet er mee?

Stap 4: Wat spreken we af?

Stap 5: Hoe houden we elkaar scherp? 

Door het High5! Stappenplan te doorlopen wordt het (sport)klimaat binnen de vereniging geoptimaliseerd en kan veiligheid worden gewaarborgd. Je bepaalt zelf waar je in het stappenplan begint. Uiteindelijk zijn alle stappen even belangrijk om uit te voeren. In het kenniscentrum op onze website vind je een download waarin we elke stap beschrijven, met links naar checklists, modellen en filmpjes.

Congres 'Blijf je stil of praat je erover' van Centrum Veilige Sport Nederland

In navolging van de succesvolle editie vorig jaar, organiseert het Centrum Veilige Sport Nederland in nauwe samenwerking met NOC*NSF ook in 2023 het congres ‘Blijf je stil of praat je erover.’ Tijdens het congres wordt er nader ingezoomd op het meer dan actuele thema grensoverschrijdend gedrag in de sport. Onder andere het herkennen, bespreekbaar maken en de preventie komen uitvoerig aan bod. Als bestuurder of vertrouwens(contact)persoon van een vereniging ben je ook van harte welkom bij dit congres. 

Aanmelden Congres ‘Blijf je stil of praat je erover’
Dinsdag 23 mei 2023, 09.30 – 16.00 uur
Papendal, Arnhem

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond