Een helder politiek statement over de sport blijft uit

Arno van Gerven is directeur van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Iedere week snijdt hij actuele onderwerpen in de watersport aan. Wil je reageren? Doe dat op arno.van.gerven@watersportverbond.nl.

23 september 2021

Wat opviel in de Troonrede, was dat er met geen enkel woord werd gerept over sport. Ook begrippen als recreatie, cultuur of vrije tijd kwamen niet in de tekst voor. Terwijl deze sectoren staan voor plezier. Iets wat we nu echt nodig hebben. Ook voor het herstel van vertrouwen in de samenleving.

Stiekem was ik daarom in mijn nopjes met Attje Kuiken uit Breda. Dit Tweede Kamerlid voor de PVDA had wel een statement voor de sport. Sterker nog; de watersport. Want ze droeg een indianentooi met een origami-veer van papieren bootjes.

Waarom Attje wel en de koning niet?

Deels kan ik dat verklaren. De opgaven voor dit land zijn groot. Neem alleen al de klimaatcrisis en de woningnood. Ik begrijp dat die onderwerpen in een koninklijke beschouwing op de actualiteiten de meeste aandacht krijgen. Toch is er geen bevredigende verklaring te geven voor het feit dat sport en het Nederlandse club- en verenigingsleven er zo bekaaid vanaf kwamen. Zelfs geen bedankje voor de vrijwilligers, die hun stinkende best hebben gedaan om er in de pandemie het mooiste van te maken.

Overigens staat die schrale benadering uit De Troonrede niet op zichzelf. Ook het hoofdlijnenakkoord tussen D66 en VVD doet geen recht aan het belang van sport voor de nationale gezondheid. Laat staan dat ze onze zorgen delen over de huidige problemen bij clubs. Zo zijn veel watersportverenigingen door hun reserves heen en kampen met een ernstig kas- en vrijwilligerstekort.

De vraag is, of een nieuw kabinet daar wel voldoende rekening mee houdt? Bijvoorbeeld met een coronaherstelplan, dat havens, verenigingen en andere watersportorganisaties helpt.

Daar komt bij dat het Watersportverbond nog veel meer vragen heeft die een heldere politieke visie verlangen. Denk onder meer aan: Wat gebeurt er met de verdere verduurzaming binnen de watersport? Hoe houden we het water bevaarbaar (Noordzee en IJsselmeer) en welke stappen worden gezet om het achterstallig onderhoud van de waterinfrastructuur te verhelpen?

Ondertussen zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in aantocht en lijkt een regeerakkoord van een mogelijk nieuw kabinet verder weg dan ooit. Om die reden had ik mijn kaarten gezet op de koning. Zeker na onze enthousiaste ontmoeting op het strand van Scheveningen tijdens het Olympic Festival. Je filosofeert dan toch over een nieuw Prinsjesdagprotocol. In plaats van de auto met de boot Den Haag in en afmeren op de Hofvijver.

Een statement waar geen hoedje tegenop kan.

 

Reageren?

Arno van Gerven is directeur van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Iedere week snijdt hij actuele onderwerpen in de watersport aan. Wil je reageren? Doe dat op arno.van.gerven@watersportverbond.nl.

De partners van het Watersportverbond