Frank van den Wall Bake benoemd tot erelid van het Watersportverbond tijdens ALV

26 mei 2022
vlnr: Ernst Jan Broer, Frank van den Wall Bake met vrouw Barbara dochter Emma

vlnr: Ernst Jan Broer, Frank van den Wall Bake met vrouw Barbara dochter Emma

Frank van den Wall Bake benoemd tot erelid van het Watersportverbond tijdens ALV

  • Frank van den Wall Bake benoemd tot  erelid
  • Bronzen penning en zilveren en gouden verbondsspelden uitgereikt, 
  • Twee nieuwe leden van het bestuur van het Watersportverbond benoemd
  • Voorzitter Ernst Jan Broer schetst toekomstbeeld Watersportverbond 
  • Jaarstukken vastgesteld

 

Het was een primeur voor voorzitter Ernst Jan Broer, een live ALV op het bondsbureau in Utrecht. Voor het eerst in twee jaar was dat weer mogelijk. De hybride vorm, ook online kon de ALV worden gevolgd, bood de mogelijkheid ook aan hen die niet konden afreizen, aanwezig te zijn.

 

Toekomstbeeld

De jaarstukken werden goedgekeurd. De voorzitter schetste vervolgens de eerste contouren van een toekomstbeeld van het Watersportverbond zoals bestuur en directie dat voor zich zien. Dit beeld werd ondersteund door de uitkomsten van het watersportonderzoek waarvan de resultaten onlangs werden gepubliceerd door Waterrecreatie Nederland. Het geschetste beeld werd goed ontvangen. In een volgende nieuwsbrief (mail naar communicatie@watersportverbond.nl als je die nog niet ontvangt en wel graag wilt ontvangen) berichten wij hier uitgebreider over.

 

Twee nieuwe bestuursleden

Bij het vertrek van Jan Stelwagen (Secretaris) en Frank van den Wall Bake (bestuurslid marketing communicatie en sponsoring) werden twee nieuwe leden van het bestuur benoemd. Pieter Tiebout volgt Jan Stelwagen op en Huib Bannier volgt Frank van den Wall Bake op. 

Huib Bannier is actief wedstrijzeiler in J99 en de Draak en vaart ook graag in zijn motorboot. In de wedstrijdwereld is hij jarenlang actief geweest. Bannier heeft een carrière in de sportsponsoring en heeft op dit moment een eigen communicatiebureau. 

Pieter Tiebout is lid van Watersportvereniging Heeg en vaart graag in een Valk, Cabinsloep en op een supboard. Hij heeft een carrière als organisatie adviseur en bestuurlijke ervaring bij een hockeyvereniging en in de zorg. 

Wouter Catz, huidig penningmeester van het bestuur van het Watersportverbond, is benoemd tot vice-voorzitter in opvolging van Jan Stelwagen.

 Verder was het een feestelijke avond met maar liefst zes onderscheidingen.

 

Bronzen penning voor Nico Boon 

Nico Boon ontving de bronzen penning voor zijn bijdrage aan de promotie van de zeilsport in catamarans . Toen ruim 40 jaar geleden de 1e Ronde om Texel werd gevaren, deden er zoveel verschillende typen catamarans mee dat er een formule nodig was om de snelheidsverschillen te analyseren en zo een overall winnaar te bepalen. Nico Boon's statistische aanpak deed dit zeer goed. Al snel werd het over de gehele wereld gebruikt. Nico is tot zeer hoge leeftijd betrokken geweest bij zijn rating systeem en heeft altijd zorg gedragen voor goed overleg en afstemming, zodat Texel Rating ook heden ten dage in het centrum van de catamaran wereld staat.

 

Zilveren speld voor Dinand de Ridder en Cees van Roon

Dinand de Ridder is sinds 2014 lid van het regioteam IJsselmeer/Markermeer. Sinds 2017 was hij regiovertegenwoordiger. De regio IJsselmeer/Markermeer is een complexe regio. Het IJsselmeer kent vele gebruikers en er zijn meerdere overheden bij betrokken, waardoor er constant bedreigingen op de loer liggen. Dit gaat van natuurbelangen (Natura 2000, waterplanten), tot energie (windmolens, zonneparken), visserij, beroepsvaart en recreatie. Er liggen plannen tot ver in detoekomst. 

Dinand heeft altijd het belang van de watersport en het Watersportverbond goed naar voren weten te brengen, veelal in samenwerking met andere waterrecreatie organisaties. Zo heeft hij samen met Hiswa-Recron een subsidie weten te regelen voor het baggeren van havens die gedupeerd worden door de vervroegde peilverlaging. 

Jan Stelwagen (links) en Dinand de Ridder

Jan Stelwagen (links) en Dinand de Ridder

Cees van Roon was sinds 2005 de regiovertegenwoordiger Wadden. Ook Wadden is een complexe regio met vele stakeholders en bovendien nog meerdere landen die aan dit mooie water liggen. Cees maakte zich onder andere sterk om het snelvaren (met name door beroepsvaartuigen zoals watertaxi’s) op de Waddenzee te beperken tot de hoofdvaargeulen. Het Watersportverbond maakt deel uit van het Verbond Vaarrecreatie Waddenzee (VVW). Cees zat hier in namens het Watersportverbond. Op initiatief van Cees is de samenwerking met de Wadvaarders tot stand gekomen. Een pilot die we hopelijk naar meerdere regio’s of onderwerpen kunnen uitbreiden.

Jan Stelwagen (links) en Cees van Roon

Jan Stelwagen (links) en Cees van Roon

Gouden speld voor Dieter van der Schilden en Jan Stelwagen

Dieter van der Schilden is een bekend gezicht op en rond het water; met name het surfwater. In 1990 werd hij bestuurslid van WSV Zegerplas in Alphen aan den Rijn. Hij was daar betrokken bij het wedstrijdsurfen en stimuleerde iedereen – en met name de jeugd – om actief mee te doen aan de clubwedstrijden en bij voorkeur ook regionale wedstrijden. Ook via het toenmalige KNWV Windsurfdistrict Zuid-Holland waar hij in 1993 voorzitter van werd, organiseerde hij samen met Rolf Westen wedstrijden op instapniveau bij een aantal windsurfverenigingen. Dit werd later de Holland Windsurfing Series waarbij iedereen mee mocht doen. 

Vanuit zijn achtergrond als wethouder en later raadslid van de gemeente Alphen aan den Rijn hield hij de bestemmingsplannen van de gemeente in de gaten waarbij de belangen van de surfclub of de omgeving van de surfclub in het geding konden zijn. Hier heeft hij meermaals succes geboekt.

Dankzij zijn doctoraalstudie Nederlands recht heeft het Watersportverbond sinds 2001 kunnen vertrouwen op zijn juridisch kennis en inzicht in de Zeilraad. Vanaf 2008 nam hij daarin het voorzitterschap voor zijn rekening. De reglementencommissie heeft van zijn kennis gebruik mogen maken van 2006 tot en met 2008 en de beroepsraad van 2007 tot en met 2020. Hierna is hij in 2020 benoemd lid van de tuchtraad.

In januari 2021 heeft hij aangegeven ‘met pijn in het hart’ te stoppen met de organisatie van de Holland Windsurfing series, maar ook heeft hij aangegeven te stoppen in de Zeilraad. Gelukkig mogen we nog even van zijn kennis en kunde gebruik maken in de Tuchtraad.

Peter Burggraaff (Links) en Dieter van der Schilden

Peter Burggraaff (Links) en Dieter van der Schilden

Jan Stelwagen is bijna zeven jaar bestuurslid geweest van het Watersportverbond, eerst als portefeuillehouder dienstverlening, daarna als secretaris en ook vice-voorzitter.  De belangen van het Noorden konden altijd rekenen op veel aandacht van Jan. Daarbij stortte hij zich 

vol overgave op zijn taken, met een creatieve geest, altijd de grote lijn in zicht en, zoals een goed secretaris betaamt, de “kleine lettertjes” in oog houdend. Plezier stond daarbij voorop, het moest niet te veel op werk gaan lijken. Het afgelopen jaar speelde Jan een cruciale rol in de aanpassing van de statuten naar de eisen van de huidige tijd. 

Ernst Jan Broer (links) en Jan Stelwagen

Ernst Jan Broer (links) en Jan Stelwagen

Frank van den Wall Bake benoemd tot erelid

Frank van den Wall Bake heeft een buitengewone bijdrage geleverd aan de watersport. Niet alleen als bestuurslid van het Watersportverbond de afgelopen acht jaar, maar ook door zijn betrokkenheid bij de SPA Regatta, diverse Ocean Race campagnes, Dutch Sail en het met raad en daad bijstaan van diverse topzeilers en zeilsters.

In 2014 trad Frank toe tot het bestuur van het Watersportverbond, verantwoordelijk voor communicatie, marketing en sponsoring. Het Watersportverbond stond enkele jaren later voor de grote uitdaging een nieuwe sponsor te vinden. Zonder sponsor zou de toekomst van de Nederlandse watertopsport er hel anders uit gaan zien. Frank beloofde dat te regelen en deed dat, voor heel veel mensen tegen de verwachtingen in. Het werd een acht jarig sponsorcontract, afgesloten tijdens de corona pandemie met een sponsor, Allianz, die enthousiast is geworden voor de hele watersport, niet alleen de topsport.

In moeilijke tijden voor het Watersportverbond riep Frank op tot een positievere insteek. En hij was nooit te beroerd om zijn enorme netwerk aan te spreken, meedenkend over de toekomst van de sport en de watersport in het bijzonder, maar ook kritisch, zowel op zichzelf als op het verbond. Het kan en moet altijd beter, zeker qua marketing en communicatie en tot aan de dag van zijn afscheid, heeft hij zich daar volop voor ingezet.

 

Het Watersportverbond heeft met goedkeuring van de ALV Frank van den Wall Bake benoemd tot erelid.

vlnr: Ernst Jan Broer, Frank van den Wall Bake met vrouw Barbara dochter Emma

vlnr: Ernst Jan Broer, Frank van den Wall Bake met vrouw Barbara dochter Emma

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Wedstrijdsport zeilen, wind- en kitesurfen Verenigingen

De partners van het Watersportverbond