Friese brug Eastermar blijft beweegbaar

Watersportverbond dringt met succes aan tot behoud beweegbare brug.

16 juni 2021

De brug bij Eastermar blijft beweegbaar. Tot dat besluit is de gemeenteraad, tot volle tevredenheid van het regioteam Fryslân van het Watersportverbond, gekomen. De brug was aan een onderhoudsbeurt dan wel vervanging toe. Een vast brug was volgens gemeente Tytsjerksteradiel een goedkopere oplossing, maar zou flink nadelige gevolgen hebben voor de recreatievaart. En dat terwijl op deze vaarroute, die de Burgumer Mar en de Leien verbindt, juist recent allerlei investeringen waren gedaan in nieuwe voorzieningen voor de watersport.

 

Gezamenlijke zienswijze

Juist omdat de brug in een belangrijke vaarroute ligt, was een vaste brug voor het Watersportverbond geen optie. Dan zouden grotere boten namelijk niet meer van het Burgumer Mar naar de Leien en vice versa kunnen varen. Het regioteam Fryslân heeft contact gezocht met de watersportverenigingen in de omgeving en met watersportbedrijven en -organisaties, en gezamenlijk een zienswijze ingediend bij de gemeente Tytjerksteradiel. Daarnaast hebben ook de provincie en de gemeente Smallingerland, die sterk bezig is om watersport te faciliteren, zich tegen een vaste brug uitgesproken.

Aansluiting op provinciaal netwerk Leeuwarden

Met succes, want dankzij de argumenten die zijn aangedragen heeft de gemeenteraad besloten om huidige beweegbare brug in stand te houden en daaraan groot onderhoud te plegen. Ook is gekozen om brug aan te sluiten op het provinciaal netwerk voor afstandsbediening vanuit Leeuwarden. Het regioteam Fryslân is blij dat de watersport in Noordoost Friesland zich nu verder kan blijven ontwikkelen.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond