Gedragscode Recreatie IJsselmeergebied

1 juli 2020

Het IJsselmeer is naast een prachtig vaargebied ook een internationaal natuurgebied (Natura 2000-gebied). Gelukkig gaan natuur en recreatie er prima samen. De mooie natuur is één van de redenen om het water op te zoeken. Watersporters kunnen er daarnaast genieten van de vele vogels die ze onderweg zien. Vogels zijn echter gevoelig voor verstoring. Veelal zullen ze opvliegen als ze zich bedreigd voelen, maar als ze niet opvliegen wil dit niet zeggen dat ze geen stress ervaren door de verstoring. Zo kunnen ruiende vogels tijdelijk niet vliegen en zullen broedende vogels niet zomaar hun nest verlaten.

Om de vogels en het natuurgebied te beschermen is daarom de Gedragscode Recreatie IJsselmeergebied opgesteld. De code is een initiatief van Watersportverbond, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, Vogelbescherming Nederland, HISWA-RECRON, Sportvisserij Nederland en de Vereniging voor Beroepschartervaart. De gedragscode is eenvoudig:

  • Groepen vogels zijn gevoeliger dan individuele vogels. 
  • Riet en oeverplanten zijn broedgebieden voor zeldzame vogels. 
  • Vogels hebben rust nodig. Anker niet in de buurt van groepen vogels. 
  • Geef broedende vogels en vogels met jongen de ruimte. 
  • Blijf als kitesurfer in de aangewezen gebieden.

Of je nu vaart, vist, zwemt of kitesurft op het water ben je omringd door een unieke vogelrijkdom. Geef ze de ruimte! Houd je daarom aan de regels en bewaar in de zomer én winter de rust op open water waar groepen vogels voorkomen, ook bij riet en oevers. De vogels hebben rust nodig om te eten en energie op te bouwen zodat zij de duizenden kilometers naar hun broedgebieden goed kunnen afleggen.

Kijk voor de exacte plaatsen, perioden en soorten vogels op www.blauwehart.org

 

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond