Groningen toont ambities voor gastvrije waterrecreatie

16 april 2023

Groningen toont ambities voor gastvrije waterrecreatie

Op 8 maart ondertekenden Gedeputeerde Staten van Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten een intentieverklaring om waterrecreatie in de provincie in ieder geval de komende vier jaar hoog op de agenda te zetten. Regioteam Groningen Drenthe is blij dat er schot in de zaak zit, moedigt de lokale overheden in Groningen (en Drenthe) aan om waterrecreatie verder te ontwikkelen en stelt haar deskundigheid beschikbaar.

Overheden nemen masterplan regioteam over

Jarenlang waren lokale overheden in Groningen terughoudend als het ging om het bevorderen van de waterrecreatie. Het regioteam heeft dit enkele jaren geleden al in een masterplan benoemd en is zich sindsdien blijven inzetten voor verbetering. In Groningen is nu gelukkig een verschuiving waarneembaar ten gunste van de watersport. De provincie gaat zich, op basis van het masterplan van het regioteam, inspannen voor gastvrije waterrecreatie.

Varen in Groningen kan zo mooi zijn als de voorzieningen voor de waterrecreant op een hoger peil komen

Het is fijn dat overheden inzien dat waterrecreatie in de provincie onvoldoende ontwikkeld is. De komende vier jaar zal er intensief samengewerkt moeten worden om de faciliteiten voor de waterrecreatie te verbeteren. Overheden willen onder andere een betere afstemming van brugbedieningstijden tijdens het vaarseizoen, voldoende aanlegplekken voor boten en meer recreatieve voorzieningen langs de vaarroutes. 

Het gaat daarbij zowel over gebruik van vaarwater door lokale watersporters, als over gebruik door watersporters uit andere regio’s (interregionaal/ internationaal verkeer). Lokaal wil je makkelijk in de boot kunnen stappen en even een tochtje kunnen maken. Dan is het belangrijk dat er voldoende steigers komen en dat deze op de juiste hoogte zijn gemaakt. 

Entree van de provincie 

Om ook watersporters van buiten de provincie aan te trekken is een toegankelijke entree van de provincie van wezenlijk belang. Brug- en sluisbediening moet efficiënt, transparant, tijdig en vlot geregeld zijn. Op dit moment is een uiterst belangrijk traject tussen Groningen en Delfzijl, voor zeilers uit binnen- en buitenland, praktisch onbevaarbaar. Regioteam Groningen Drenthe heeft gesignaleerd dat de Driebondsbrug over het Eemskanaal al geruime tijd niet naar behoren functioneert. Situaties als deze verdienen meer aandacht. Het regioteam blijft benadrukken dat watersporters tijdig en eenduidig geïnformeerd worden over stremmingen.

Uitdagingen

Om waterrecreatie duurzaam op een hoger peil te kunnen brengen dienen  de nodige uitdagingen te worden overwonnen. Besluitvorming over (vaar)water is echt complexer geworden. Het belang van de natuur staat soms lijnrecht tegenover dat van de waterrecreant, zoals in het beheerplan van het Natura 2000 gebied Zuidlaardermeer. De sterk verbeterde waterkwaliteit in kleine vaarten heeft zoveel onderwaterleven mogelijk gemaakt dat water minder goed bevaarbaar wordt. Hier wordt bij het Watersportverbond door de verschillende regioteams landelijk aan gewerkt binnen het dossier ‘Waterplanten’. 

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond