Het Sportakkoord, pak je kans als vereniging!

Bijna alle gemeenten werken inmiddels aan het Sportakkoord.

20 december 2019

In de besturennieuwsbrief van november (en april en september) hebben we onze verenigingen uitleg gegeven over het nationale en lokale Sportakkoord en wat dit kan opleveren voor je vereniging. We houden onze watersportverenigingen graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Meebeslissen over het sportbeleid

Tot uiterlijk 8 november jl. konden gemeenten een onafhankelijk formateur aanvragen die een werkgroep gaat samenstellen om tot een Sportakkoord te komen. Verenigingen die zich aanmelden kunnen onderdeel worden van die werkgroep. Pak hier dus je kans om mee te denken en beslissen over het sportbeleid in jouw gemeente! Dit is een proces van ongeveer 5 a 6 maanden met een paar bijeenkomsten. Je kunt ook de krachten bundelen met de andere aangesloten watersportverenigingen in jouw gemeente. Contactgegevens en advies kun je vragen bij Mirella Feeke via vereniging@watersportverbond.nl.


Gebruik maken van services

Als het lokale Sportakkoord (sportbeleid) gevormd is krijgt de gemeente en uitvoeringsbudget. Er is voor iedere gemeente een onafhankelijk adviseur lokale sport aangesteld om met verenigingen in gesprek te gaan en per vereniging passende (gratis) services aan te bieden. 

Dit kunnen bijvoorbeeld opleidingen zijn om je technisch kader (instructeurs of trainers) te versterken, ontwikkeltrajecten voor het bestuur, coachingsprocessen, trajecten voor verduurzaming of sportstimuleringsbudgetten. Het Watersportverbond houdt nauw contact met NOCNSF om watersportopleidingen op de serviceslijst te zetten. Wij weten ook dat als er nog geen Sportakkoord in de gemeente is er in overleg met de adviseur lokale sport toch al mogelijkheden zijn om de services in te zetten voor je vereniging. Neem dus nu al contact op met de adviseur lokale sport.

Hoe benader je de formateur of adviseur lokale sport?

De supportdesk Sportakkoord kan je vertellen wie dit in jouw gemeente is: support@nocnsf.nl. Heb je daarbij hulp nodig van het Watersportverbond neem dan contact op met Mirella Feeke, vereniging@watersportverbond.nl. Wij horen ook graag jullie ervaringen.


Bijeenkomst in februari

In februari brengen wij onze verenigingen graag bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Wij zullen een vereniging of formateur uitnodiging waar het proces succesvol verloopt en waar inspiratie en tips uit meegenomen kunnen worden. Ook willen wij jullie van adviezen voorzien in hoe je handig kunt samenwerken met lokale overheden. Een uitnodiging volgt.   


Deelnemende gemeenten

Bekijk hier welke gemeenten meedoen.De partners van het Watersportverbond