Het Watersportverbond spreekt in bij waterschap HHSK

Het Watersportverbond heeft op woensdag 27 november jongstleden ingesproken bij het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

3 december 2019

Het Watersportverbond heeft op woensdag 27 november jongstleden ingesproken bij het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. In deze inspraakreactie pleitte het verbond mede namens het Kralingse Plas Overleg voor verbetering van de communicatie en de structurele samenwerking inzake vaardiepte en waterkwaliteit in de Kralingens Plas.

De Kralingse Plas, gelegen in de Rotterdamse wijk Kralingen, is een water van ongeveer 100 ha, dat gebruikt wordt voor de kleine watersport en sportvisserij. Er bevindt zich een vijftal watersportverenigingen, zoals de Rotterdamsche Zeilvereeniging RZV, Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De MaasBoudewina en de Kralingsche Zeil Club. Deze verenigingen hebben samen met andere organisaties die zich rond de Kralingse Plas bevinden een periodiek overleg, het zogenaamde Kralings Plas Overleg (KPO). Op dit overleg staat veelvuldig de waterkwaliteit van de plas op de agenda. 

In het verleden zijn diverse onderzoeken gedaan naar de wijze waarop de waterkwaliteit van de plas te verbeteren is. Ondanks deze onderzoeken blijft de waterkwaliteit onder druk staan en is er sprake van blauwalg en/of waterplanten, zoals het fonteinkruid. Steeds was het voor het KPO onduidelijk welke rol toeviel aan welke overheid. Nu dit in het afgelopen jaar wat duidelijker is geworden (de gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en het waterschap voor de waterkwaliteit), namen beide overheden geen duidelijke positie in. Door de inspraakreactie van het Watersportverbond wordt aangestuurd om meer helderheid in verantwoordelijkheden en riepen de genoemde partijen deze overheden op over te gaan tot actie.

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond