Hoe veilig is het sportklimaat op uw vereniging?

Doe mee aan het onderzoek

2 september 2021

 

Sport moet voor kinderen in een sociaal veilige omgeving plaatsvinden. Kinderen die te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen hier langdurige, schadelijke effecten van ondervinden. 


42 aanbevelingen Commissie De Vries voor een Veilig Sportklimaat

In 2017 heeft de commissie De Vries een rapport uitgebracht naar aanleiding van onderzoek naar seksueel geweld (tegen kinderen) in de sport. Het onderzoek van de commissie De Vries geeft een actueel beeld van de aard en de omvang van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport, en formuleert 42 aanbevelingen over hoe grensoverschrijdend gedrag voorkomen en tegengegaan kan worden. 


Onderzoek naar opvolging 42 aanbevelingen

In opdracht van de ministeries van Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid, Werkgelegenheid & Sport onderzoekt het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in hoeverre de aanbevelingen zijn opgevolgd om kinderen een veilig sportklimaat te bieden en slachtofferschap te voorkomen.


Doe mee aan het onderzoek

Enkele aanbevelingen uit het rapport zijn gedaan op het niveau van sportbonden en de verenigingen. Om te onderzoeken in hoeverre de aanbevelingen in de praktijk zijn opgevolgd op bonds- en verenigingsniveau, is is er een korte vragenlijst ontwikkeld. De antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar de vereniging. Naar aanleiding van dit onderzoek zal de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen eind 2021 een rapport opleveren aan de Tweede Kamer. 

Als Watersportverbond hebben wij de vragenlijst ingevuld, vult u hem ook in?

Link naar de vragenlijst: https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8idrqgG7ur5sH9sLukt het niet om op de link te klikken? Dan graag de link kopiëren en in de adresbalk van uw internet browser plakken. 

 

Verenigingen

De partners van het Watersportverbond