Huidige status windmolenparken

Er zijn al diverse windmolenparken voor de Hollandse- en Zeeuwse kust. Daarnaast zijn er ook plannen voor de realisatie van nieuwe parken.

25 november 2019

In onderstaande kaart zijn huidige en toekomstige windmolenparken weergegeven. De planning voor de windparken voor de Hollandse- en Zeeuwse kust is als volgt.


Windpark Borselle

In 2018 is de fundatie voor het 1e transformator station geplaatst en in mei  2019 volgt de fundatie voor het 2e station .  Voor deze locaties geldt een veiligheidszone van 500 meter. Verwachting is dat het hele gebied eind 2019 wordt afgesloten voor de scheepvaart, op het moment dat begonnen wordt met de fundaties voor de windturbines. Geplande gereedheid 2020/ 2021.


Windpark Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Zuid

Het Windpark Hollandse Kust Zuid ligt ten Zuiden van bestaand park Luchterduinen en zal in 2021 / 2022 worden gerealiseerd. Het Windpark Hollandse Kust Noord ligt ten Noorden van bestaand windpark Amalia en zal rond 2023 worden gerealiseerd. Dit zijn de “blauw” gearceerde gebieden in de gevoegde kaart. 


IJmuiden West en Ver.

In de routekaart 2030 zijn naast een windpark ten Noorden van de Wadden als additionele windpark gebieden aangewezen. Dit  zijn de 2  “geel” gearceerde gebieden ten W/NW van IJmuiden in de kaart. Deze worden vanaf 2025 gerealiseerd.


Gesloten windparken

De windparken ten Noorden van de Wadden eilanden en de Belgische windparken zijn gesloten voor doorvaart. Het is bekend dat België de 500 meter veiligheidszone rond de windparken strikt handhaaft en verbaliseert bij het doorsteken van die grens. Houd dus een ruime marge aan. 

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond