In Medemblik en Roermond komt meer handhaving op en langs het water

24 januari 2023

In Medemblik en Roermond komt meer handhaving op en langs het water

Met hulp van het Watersportverbond pakken Medemblik en Roermond de overlast op het water aan. In beide gemeenten komt er meer handhaving op en langs het water.

Veel te jonge kinderen zonder vaarbewijs veroorzaken al jarenlang overlast op de binnenwateren bij het Noord-Hollandse Medemblik. “Het gaat om kinderen van tien tot veertien jaar die in rubberbootjes zonder dodemansknop over het water racen”, vertelt Inge Kuyt, regiovertegenwoordiger Noord-Holland Noord. “Doordat zij de bootjes niet altijd in de hand hebben, ontstaan er zeer regelmatig gevaarlijke situaties. Voor henzelf, maar ook voor andere waterrecreanten.

Ook pesten zij de zwanen in het natuurgebied, die er in het broedseizoen hun nesten hebben. De walkanten hebben eveneens onder het wilde vaargedrag te lijden. Door de hoge snelheden waarmee de kinderen over het water varen, kalven de oevers af. Ook omdat de bootjes er regelmatig tegenaan botsen.”


Incidenten melden bij de gemeente

Toen er aan de waterkant een zwaan dood werd aangetroffen, was voor Inge de maat vol.  Zij deed aangifte bij de politie en stapte naar het gemeentehuis, waar zij om maatregelen vroeg tegen de overlast op het water. Inge: “Ik heb zo ongeveer alle ambtenaren benaderd die met natuur en recreatie te maken hebben.  Ik kreeg het advies om ieder incident te melden. Op basis hiervan kon de gemeente een dossier opbouwen. Vanaf een bepaald aantal meldingen was de gemeente verplicht om actie te ondernemen en uiteindelijk gebeurde dat ook.” 

Buurtbewoners stuurden foto’s van delicten en ook ontving Inge meldingen van bezoekers van haar recreatiebedrijf. “Zij werden verschillende keren aangevaren door het jeugdige groepje.” Op basis van het dossier dat werd opgebouwd, stelde de gemeente Medemblik geld beschikbaar voor meer handhaving op en langs het water. Inge: “Hiermee worden goede resultaten geboekt. Er is bijvoorbeeld een zwarte rubberboot gekocht waarmee handhavers in een hinderlaag gingen liggen.”

Maasplassen

Ook in Limburg, op de Maasplassen, heeft het regioteam van het Watersportverbond succes met het tegengaan van snel varen. “Sinds de coronaperiode zien we een toename van het aantal motorboten en jetski’s op het water, die zich vaak niet aan de toegestane snelheden houden”, zegt regiovertegenwoordiger Joep Mooren. Dit leidde in 2021 tot een ernstig ongeluk waarbij twee speedboten met elkaar in botsing kwamen. Eén van de opvarenden, een 20-jarige jongen, overleed aan zijn verwondingen. Zijn vriendin en een andere opvarende raakten zwaargewond. De bestuurder van de andere boot bleef ongedeerd.

Het Watersportverbond nam het initiatief om met alle betrokken partijen om tafel te gaan. Afgelopen zomer heeftVaren doe je samen! waar ook het Watersportverbond onderdeel van is, een campagneweekend op de Maasplassen georganiseerd. Joep: “Naar aanleiding van dit weekend is ons regioteam Limburg het gesprek aangegaan met de fractievoorzitter van de VVD en een statenlid. Dit resulteerde in een motie die in de gemeenteraad van Roermond is ingediend door meerdere partijen. Deze motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.” 

Op verzoek van de gemeenteraad zal het college van burgemeester en wethouders een regierol vervullen in het aanpakken van de problematiek door overlast op en rond het Maasplassengebied. Hierbij gaan politie, watersportverenigingen, ondernemers in de watersport en de Roermondse Reddingsbrigade nog voor de start van het vaarseizoen aan een structurele oplossing werken. Joep: “Inmiddels heeft de provincie een boot beschikbaar gesteld om toezicht te verbeteren. Op dit moment loopt de werving voor twee boa’s die in de drukke weekenden gaan handhaven.”

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond