In memoriam Ton van Aalderen

27 juni 2021

Ons bereikte het trieste bericht dat Ton van Aalderen is overleden. Ton was zeer gewaardeerd lid van het regioteam Wadden van het Watersportverbond. Omdat hij het meest zuidelijk woonde van de teamleden, was Ton vanuit het team de link met het verbondskantoor. Hij representeerde het team bij de landelijke overleggen met de regiovertegenwoordigers in Utrecht. Ook zou hij in de nieuwe samenwerking met de Wadvaarders de linking pin zijn tussen Wadvaarders en Watersportverbond.

 

We zullen in Ton een bevlogen vrijwilliger missen. We wensen familie en vrienden veel sterkte toe.

De partners van het Watersportverbond