Input watersporters gevraagd over Rapport Maaibeheer Rotterdamse Plassen

6 augustus 2020
Op en rond de Rotterdamse recreatieplassen is veel te doen en te beleven. Een hoge dichtheid aan waterplanten kan overlast geven voor vaarrecreatie, hengelaars en zwemmers. Maar waterplanten spelen ook een belangrijke rol in de ecologische toestand van het water. Te veel maaien kan namelijk weer leiden tot andere problemen zoals blauwalg. De Gemeente Rotterdam heeft hier onderzoek naar laten doen. Het regioteam Zuid-Holland-Midden van het Watersportverbond vraagt nu om input op het rapport vanuit de gebruiker van de plassen. Een goed afgestemd (maai)beheer in de Rotterdamse regio is namelijk noodzakelijk. 

 

Op de Rotterdamse recreatieplassen hebben watergebruikers de afgelopen jaren veel last ondervonden van de wildgroei aan waterplanten. Afgelopen weken is er daarom weer flink gemaaid. Ook speelt op verschillende plekken de problematiek van blauwalg nog steeds. De Gemeente Rotterdam heeft hier onderzoek naar laten doen. Het adviesrapport 'Onderzoek Maaibeheer Rotterdamse Plassen' moet nog door de gemeente in het beleidsplan voor 2021 worden vastgesteld. Dit gebeurt mede aan de hand van gesprekken met gebruikers. Het regioteam Zuid-Holland-Midden is over het naleven van de transparante afspraken, namens de gebruikers van de plassen, in gesprek met manager Robbert Schuijff. Het rapport en de input vanuit de gebruiker vormen het uitgangspunt bij onze verdere afstemming per individueel waterlichaam of plassengebied. 

We verzoeken gebruikers van de Rotterdamse plassen daarom met klem te reageren via zuid-hollandmidden@watersportverbond.com. Het Regioteam streeft naar transparante afspraken over het beleid en wil per waterlichaam de toezegging dat de gemaakte afspraken over vaardiepte (boven de waterplanten) en het beschikbare waterareaal ten alle tijden kunnen worden nageleefd. Vaar jij regelmatig op een van de recreatieplassen in Rotterdam? Dan zijn we benieuwd naar jouw ervaringen en wat je van de conclusie en aanbevelingen van het rapport vindt. 

 

Regioteam Zuid-Holland Midden

Het Regioteam Zuid-Holland Midden zal komende jaren een groter gebied en dus meer verenigingen vertegenwoordigen. Voor de realisatie van bevaarbaar water en een gunstig watersport- en recreatieklimaat werken we nauw samen met de Provincie Zuid-Holland, gemeenten, recreatieschappen, landschapstafels en de waterschappen. Het Watersportverbond heeft grootst ingezet op nauwe bestuurlijke afstemming tussen de Gemeente Rotterdam en het Watersportverbond. Het contact hierover met de Raad en het College loopt nu sinds het begin van 2017 op regelmatige basis.

 

Samenstelling Regioteam Zuid-Holland en aandachtsgebieden:
  • Vacature: o.a. Alphen, Boskoop, Den Haag, Delft, Dordrecht, Leiden (zie hier meer informatie over de vacature)
  • Hugo Maarleveld: Rotterdamse Plassen
  • Dolf Wemmers: kano 
  • Adri van der Hoeven: Nieuwe Waterweg en rivieren, Port of Rotterdam, Rijkswaterstaat
  • Pieter Runsink: Delfland Water, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, secretaris
  • Paul Smelt: Braassem/Kaag/Nieuwkoopse & Reeuwijkse Plassen, Gouda, Lansingerland, Rotterdam, Zuidplas, waterschappen, Provincie Zuid-Holland, voorzitter
In mijn regio Recreatie

De partners van het Watersportverbond