Interview: Johan van der Toolen voor adviezen met betrekking tot bestuurs- of privaatrecht

15 april 2021

Het Watersportverbond werkt samen met een keur aan deskundigen. Op vrijwilligersbasis ondersteunen deze specialisten watersportverenigingen. In de rubriek ‘de deskundige’, stellen ze zich aan je voor. Als je vragen voor ze hebt, mail naar: vereniging@watersportverbond.nl

 

Naam: Johan van der Toolen.

Leeftijd: 67 jaar.

Vereniging: wsv Zeilclub 1937 Kampen.

Beroep: gepensioneerd (was juridisch beleidsambtenaar bij diverse overheden (Rijk, provincie, gemeente).

Specialisatie/afstudeerrichting: bestuursrecht (overheid-burger), privaatrecht (burger-burger).

Is zelf het liefst op het water te vinden met: Motorkruiser uit 1972.

Betrokken bij het Watersportverbond sinds: 2016.

  • Wordt het meest gevraagd voor onderwerpen als: erfpacht, geschillen met leden, overheidsbesluiten.
  • Vindt dit zijn of haar meest uitdagende klus tot nog toe: doorvaarbaarheid Noordzee/windmolenparken.
  • Loopt in het werk voor het Watersportverbond tegen de volgende opmerkelijke zaken op:
    • Overheden bedenken vaak niet dat ook de watersport gerechtvaardigde belangen heeft, die in de afwegingen betrokken behoren te worden. Watersporters zijn geen miljonairs, maar vaak mensen die leven van een pensioen of een gemiddeld inkomen.
  • Ziet binnen de watersport kansen voor: Een betaalbare en gezonde ontspanning op en rond het water voor brede lagen van de bevolking.
  • Wil het volgende voor het Watersportverbond bereiken:
    • Plezier op en rond het water zonder onnodige beperkingen van welke aard dan ook. In mijn geval vanuit de juridische invalshoek.

 

Extra info

Wat is het College van Deskundigen?Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond