Maaien van waterplanten op IJmeer begonnen

14 juli 2023

Maaien van waterplanten op IJmeer begonnen

Op 3 juli is begonnen met het maaien van waterplanten op het IJmeer en Markermeer. Met verenigingen en ondernemers uit het gebied is afgestemd waar prioriteit aan het maaien wordt gegeven. Dit omdat helaas door de vergunning niet alles gemaaid kan en mag worden.

Er is gestart met maaien op het IJmeer bij Muiderzand en Pampus. Vanaf daar zal er steeds noordelijker gemaaid worden bij Edam, Warder, Schardam en Hoorn. Daarna zal er nog bij IJburg worden gemaaid.

De route Hoorn-Enkhuizen wordt vanuit de lucht beter in kaart gebracht ten behoeve van de webapplicatie waterplanten.nu. Als daar ook nog gemaaid moet worden, dan is daarvoor ruimte in de vergunning en het budget gereserveerd.

Waterplanten.nu

Waterplanten.nu geeft een duidelijk beeld van de zones waar je wel en geen hinder kunt verwachten. De kaart geeft ter plekke de situatie weer voor het hele gebied onder de Houtribdijk tot aan het Ketelmeer. De gemaaide gebieden zijn te zien en worden dagelijks geactualiseerd. Dankzij de gps-functie zie je vanaf je zeil- roei- of motorboot, sloep, surfboard of sup waar je je bevindt ten opzichte van bevaarbaar en minder goed bevaarbaar water.

Er zal gemaaid worden tot eind augustus.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

In mijn regio

De partners van het Watersportverbond