Uitgebreid maaiprogramma waterplanten van start bij Randmeren

Met de enorme groei van de waterrecreatie is een actief maaibeleid nog belangrijker geworden. Bij de Randmeren wordt daarom nu gemaaid volgens een uitgebreider maaiprogramma.

1 juli 2021

Het maaiseizoen van waterplanten is op 21 juni van start gegaan bij de Randmeren. Door het koude voorjaar kwam de groei van waterplanten pas laat op gang, maar met de vele zonuren de afgelopen tijd is het fonteinkruid weer aan de oppervlakte gekomen. Op het Gooimeer wordt daarom nu gemaaid volgens een uitgebreider maaiprogramma.  

Waterplanten kunnen veel overlast geven in het vaarwater en dit kan zelfs leiden tot onveilige situaties. Het Watersportverbond zet zich daarom in om het probleem met de waterplanten aan te pakken en het vaarwater veilig en toegankelijk te houden. Samen met onder andere de stichting ‘Maaien Waterplanten Randmeren’ (opgericht door het Watersportverbond en Hiswa-Recron) en ‘Gastvrije Randmeren’ is in een gezamenlijke aanpak afgesproken om de Randmeren, het Gooi- en Eemmeer en Veluwemeer bevaarbaar te houden. 

 

Maaigebied uitgebreid 

Met de enorme groei van de waterrecreatie is een actief maaibeleid nog belangrijker geworden. De Stichting Maaien Waterplanten Randmeren maait om die reden een ruimere oppervlakte vergeleken met vorig jaar. De verwachting is dat de grootste inzet moet worden geleverd in het Gooi- en Eemmeer en het Wolderwijd. Extra aandacht is er voor de routes voor de veiligheidsdiensten Wolderwijd en de aanvaarroutes naar de havens en de eilanden. Ook de vaargeulen naar de Blaricummermeent en gemeente Huizen worden geïnspecteerd en gemaaid. 

 

Maaigebied volgen 

Op de website van Gastvrije Randmeren kan je het verloop van het maaiseizoen volgen. Deze wordt wekelijks ge-update. Daarnaast verstuurd Gastvrije Randmeren tijdens het maaiseizoen elke week een nieuwsbrief met de laatste maai-informatie. Meld je voor deze nieuwsbrief aan via info@gastvrijerandmeren.nl

 

Test met nieuwe interactieve kaart

Bovendien wordt er getest met een interactieve viewer om veilig vaarwater in kaart te brengen. Recreanten kunnen daarop zien waar ze kunnen varen met de minste kans op waterplanten. Elke dag worden de maai activiteiten geüpdatet en gevisualiseerd. Ook heeft de viewer een gps- en kompas functionaliteit zodat precies te zien is waar de boot zich bevindt ten opzichte van bevaarbaar en niet bevaarbaar water. Door een selecte groep watersporters wordt de viewer dit jaar getest. Gastvrije Randmeren hoopt de tool volgend jaar in gebruik te nemen. 

 

Bestuurlijke lobby richting tweede kamer

Sinds 2015 werkt het Watersportverbond samen met verschillende partijen om waterplanten te maaien. Daarnaast wordt ook gezocht naar oplossingen voor de langere termijn, zoals het verdiepen van vaarwater. Onlangs deed het samenwerkingsverband waar het Watersportverbond ook aan deelneemt een oproep aan het Rijk om gemeenten en provincies te ondersteunen met de investeringen om het zuidelijk IJsselmeergebied bevaarbaar te houden. Meer informatie over het dossier waterplanten lees je hier.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond