Maak kennis met Iris Rusz van Regioteam Fryslân

18 mei 2023

Iris Rusz van Regioteam Fryslân doet met regelmaat beroep op enthousiasme en betrokkenheid van verenigingen in de regio

Iris Rusz is voorzitter van Regioteam Fryslân. Ze is een geboren watersporter en verhuisde naar Friesland om hemel en groen te kunnen zien. Ze woont in Eastermar voor de rust en de ruimte: ‘Dat vind ik het bijzondere van dit gebied, het is een heel mooi en heerlijk rustig gebied.’

‘Ik ben ongeveer aan boord geboren en al mijn hele leven een watersporter. Nog voordat ik een jaar oud was, ging ik in de reiswieg al mee op de Scherenkruiser van mijn ouders. Het gevoel van op het water zijn, de geur van het water en het kunnen ruiken dat er onweer aankomt, heb ik van kinds af aan meegekregen.’

‘Ik ben echt een recreatieve zeiler, met een Sailmaster (6.70 meter) uit 1963, een oud model zeiljachtje met een houten mast en giek, varen we veel in de Alde Feanen. Daarnaast roei ik al vanaf mijn twaalfde in een ongestuurde dubbelvier. Via Watersportvereniging Tusken Mar en Leyen in Eastermar waar ik lid ben, raakte ik een paar jaar geleden betrokken bij de activiteiten van het regioteam.’

Samenwerken op basis van enthousiasme, betrokkenheid of expertise

Iris Rusz was drie jaar lid van Regioteam Fryslân voor ze in mei 2022 regiovertegenwoordiger werd van het team. Inmiddels een jaar verder als voorzitter vertelt ze enthousiast over hoe ze in haar regio de verenigingen betrekt bij de activiteiten van het regioteam. En dat ze vooral inzetten op projectmatige aanpak bij hulpvragen op bepaalde dossiers.  

‘Daar waar dat kan gaan we vooral projectmatig te werk. We doen niet zozeer een beroep op iemands tijd als vrijwilliger voor de lange termijn, maar meer op projectmatige bijdragen. De samenwerking vindt dan veel meer plaats op basis van enthousiasme, betrokkenheid, en/of expertise. Met een afgebakend project heb je er niet meteen een tweede baan aan hoeveelheid werk bij. Het is laagdrempeliger, effectiever, en deze projectmatige aanpak zorgt er ook voor dat je groep enthousiastelingen groeit.’

Waardevolle input WaterSportvereniging Heeg op Natura 2000 dossier

‘We vragen ook input van verenigingen op bepaalde dossiers. Dat dit heel goed werkt weten we inmiddels door de input die we in april dit jaar kregen van WaterSportvereniging Heeg op het Natura 2000 dossier. We zijn vanuit het Watersportverbond aanwezig bij de besprekingen voor de nieuwe beheerperiode, samen met twee kanoërs van een kanovereniging uit de buurt.’

‘Dit gaat bijvoorbeeld ook over natuurvriendelijke oevers, met rust- en aanlegmogelijkheden voor kanoërs en suppers. Vanuit het oogpunt van de watersporter hebben we nu een zienswijze ingediend op het concept voor de nieuwe beheerperiode, mede ingegeven door WaterSportvereniging Heeg.’

Nieuwsbrief Regioteam Fryslân

‘Om verenigingen in de regio op de hoogte te houden sturen we als Regioteam Fryslân iedere maand een nieuwsbrief. Daarin vertellen we over lopende activiteiten en vieren we samen onze successen. Dit laatste was een suggestie van onze verenigingen en daar hebben we gehoor aan gegeven. Zo houden we alle partijen scherp, op de hoogte en versterken we elkaar waar nodig.’

Deel dit artikel:

Expertteam Verenigingen

De partners van het Watersportverbond