Ministerie kijkt opnieuw naar voorstellen Klankbordgroep Toiletwaterlozing

15 december 2022

Ministerie kijkt opnieuw naar voorstellen Klankbordgroep Toiletwaterlozing

Op 4 november werden wij zeer verrast door het nieuwe ontwerpbesluit afvoer toiletten pleziervaartuigen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit besluit was zonder enig overleg gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij vanuit de Klankbordgroep Toiletwaterlozing direct aangedrongen op een overleg. Met de vele reacties op ons bericht van 16 november, zaten wij op 12 december met het ministerie om tafel. 

In 2021 heeft de klankbordgroep een voorstel ingediend voor de wijze van verzegelen waarbij de handhaver niet aan boord hoeft te komen, behalve bij een eventuele steekproef. Daarnaast stelde de klankbordgroep het ministerie voor dat je als bootbezitter meerdere zegels tegelijk moet kunnen bezitten, zodat bij onderhoud of lozen de zegel verbroken kan worden en een nieuwe eenvoudig kan worden teruggeplaatst. Het voorstel van het ministerie nu is dat je maar één zegel mag bezitten.

Daarnaast is in 2021 aangegeven dat uitpompstations niet afdoende beschikbaar zijn en het meest ideale alternatief, een zuiveringsinstallatie, in Nederland nog niet op de markt is. Mede hierdoor pleit de klankbordgroep voor een overgangstermijn van minimaal 5 jaar vanaf het moment dat de zuiveringsinstallaties op de markt zijn. 

Tijdens het overleg van 12 december werd onze verbazing en verontwaardiging niet weggenomen, toen uit de reactie van de verantwoordelijke ambtenaar bleek dat er niets met onze voorstellen is gedaan en sterker nog, aan de kant zijn geschoven.

Het overleg met het Ministerie had de volgende uitkomst:

  • Rijkswaterstaat, beheerder van vaarwegen en o.a. belast met handhaving, bekijkt en beoordeelt ons voorstel vanuit het perspectief van de handhaving. 
  • Het ministerie zal nogmaals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vragen om een reactie op een eerder gestuurde brief om niet alleen in havens, maar ook op strategische plekken langs de vaarweg uitpompstations te plaatsen. 

Naast deze toezeggingen beraad de klankbordgroep zich op een manier om dit dossier steviger onder de aandacht van het ministerie en de betreffende afdeling te brengen, waarbij wordt gepleit voor een werkbare verzegelingsregeling. 

Wij staan voor schoon water en de bewustwording en voorlichting die hiermee samenhangt. Wij vinden het belangrijk dat onze verenigingen werkende uitpompstations bieden en watersporters zich bewust zijn van hun bijdrage aan schoon vaarwater. 

 

De Klankbordgroep bestaat uit de volgende partijen:

Watersportverbond
HISWA-RECRON
Toerzeilers
Verbond Nederlandse Motorbootsport
Wetterskip Fryslân
Waterrecreatie Nederland
Nederlandse Jachtbouw Industrie
Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club
Wadvaarders

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond