Nieuw online aanmeldsysteem voor brug- en sluisbediening op afroep

Vanaf 1 november 2021 biedt Rijkswaterstaat voor zowel de beroeps- als recreatievaart een nieuw online aanmeld systeem waarmee zij snel en efficiënt brug- of sluisbediening kunnen aanvragen buiten de reguliere openingstijden om.

1 november 2021

Bij steeds meer bruggen en sluizen bestaat al langer de mogelijkheid om te passeren door middel van ‘bediening op afroep’. Vanaf 1 november kunnen schippers hun aanvragen voor extra openingen en passages buiten de reguliere openingstijden om voortaan online doorgeven. Daardoor is het mogelijk om de vaarroute vooraf in te plannen. Ook recreanten kunnen gebruikmaken van het systeem.

 

Eén aanmeldsysteem brug- en sluisbediening

Het nieuwe online aanmeldsysteem maakt een einde aan de verschillende manieren van aanvragen die de laatste jaren naast elkaar bestonden. Het is duidelijker en eenvoudiger om met één systeem te werken. Het afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat geruime tijd getest met het systeem bij de Prinses Margrietsluis. Die periode is succesvol geweest. Daarom kan het aanmeldsysteem per 1 november breder uitgerold worden.

 

Tijdstip bediening inplannen

Bij de aanmelding wordt een aanvraag ingediend voor het object en het tijdstip van passeren. Rijkswaterstaat plant de aangevraagde bediening zo goed mogelijk in. In enkele gevallen kan het voorkomen dat een ander tijdstip wordt voorgesteld. Dat is afhankelijk van alle aanvragen die tegelijkertijd gedaan worden. Aanvragen die in tijd nagenoeg aansluitend zijn worden gecombineerd.

Vanaf 1 november 2021 gaat het systeem live en kunnen schippers hun extra openingsverzoeken via de website Vaarweginformatie indienen. Op deze pagina zijn ook altijd alle actuele bedientijden van de bruggen en sluizen in Nederland terug te vinden.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond