Nieuwe aanwinst belangenbehartiging: Marc de Nies

4 april 2024

Nieuwe aanwinst belangenbehartiging: Marc de Nies

Marc de Nies is (de nieuwe) bevlogen belangenbehartiger bij het Watersportverbond: ‘We kunnen veel bereiken als we inzetten op meer samenwerken en meer communiceren.’

Marc de Nies versterkt sinds 1 maart het Watersportverbond als belangenbehartiger. Marc komt uit de IT sector, waar hij altijd betrokken was bij langdurige en complexe besluitvormingsprocessen. Processen waarbij je niet direct in controle bent, maar wel groot belang hecht aan de uitkomst. In zijn vrije tijd zeilt hij met zijn klassieker het liefst in de Zeeuwse Delta of langs de kust, en is hij voorzitter van Watersportvereniging Brouwershaven. In zijn functie van belangenbehartiger combineert Marc zijn ervaring in de commerciële IT-wereld met zijn passie voor de watersport. 

 

Marc de Nies (rechts)

Marc de Nies (rechts)
Hoe kun je jouw rol binnen het Watersportverbond omschrijven? 

Het Watersportverbond is voor landelijke en regionale vaarwaterdossiers een belangrijke gesprekspartner voor de overheid en andere betrokken instanties. Als belangenbehartiger houd ik me bezig met drie grote landelijke dossiers en ben ik in deze eerste weken contact aan het leggen met de teams die in de regio de belangen voor de watersporter vertegenwoordigen. 

De grote dossiers waar ik me mee bezighoud betreffen de waterplanten, het voorkomen van onnodige regels en kosten voor watersporters en het onderhoud van sluizen, bruggen en andere kunstwerken op het water. Bij onnodige kosten en regels kun je denken aan liggeld voor openbare steigers, vaarvignetten, etc. Op het onderhoudsdossier gebeurt op dit moment ook veel. Onderhoud is keihard nodig, maar zorg dan wel dat er voor gestremde routes (zo mogelijk) een alternatief beschikbaar is. Of probeer het zo te plannen dat een stremming tijdelijk wordt opgeheven in de weekends en in vakantieperiodes.

Bij de dossiers die door de regioteams worden opgepakt is het mijn rol om mee te denken en te adviseren over wat ze zouden kunnen doen om bepaalde dossiers tot een succes te brengen. Ik vind het fantastisch werk en ook nog eens met een leuk team. Iedereen is hier met heel veel motivatie en passie aan het werk, daar kan ik me heel goed in vinden.

Wat is de grootste uitdaging op het gebied van belangenbehartiging?

De grootste uitdaging zit hem vooral in het zichtbaar maken van wat er al gebeurt op het gebied van landelijke belangenbehartiging en het communiceren over het werk van de regioteams. 

De regioteams hebben een groot netwerk, werken met heel veel partijen samen en hebben overal tentakels. Eigenlijk zouden alle watersporters en bestuurders die iets te maken hebben met het beheer van water moeten weten welke expertise er al in huis is. Als we erin slagen ook de inzet van de regioteams beter te laten zien, heeft hun werk nog meer impact. 

Ik was, dacht ik, al redelijk op de hoogte, maar gisteravond was er bijvoorbeeld een webinar over de regels voor de doorvaart van de windparken op zee. Regioteam Noordzee deelde super waardevolle  informatie over bestaande en nieuwe windenergieparken, de actuele regelgeving en welke gebieden op korte termijn afgesloten worden. Ongelooflijk hoe goed en helder dat in kaart werd gebracht.

En hoe zou je dat kunnen bereiken?

Ik denk dat we grote stappen kunnen maken als we nog meer samenwerken en een manier vinden om ook over het verloop van een dossier te communiceren. Waar verenigingen veel mee kunnen winnen is om nog beter samen te werken met verenigingen in de omgeving en met de regiovertegenwoordigers. Dat kan al zijn door te zorgen dat er altijd iemand aanwezig is op de regiobijeenkomst. Zodat iedereen van elkaar weet wat er speelt en wie waar aan tafel zit.

Nederland is echt een paradijs voor watersportliefhebbers, en alleen door heel nauw samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat iedereen daarvan kan blijven genieten.

Als vereniging kun je in je eentje niet altijd het verschil maken. Door samen te werken met andere verenigingen die gebruikmaken van hetzelfde vaarwater, sta je sterker en bereik je meer. 

Niet alleen regionaal maar ook op het dossier waterplanten zoeken we de samenwerking op. De werkgroep waterplanten heeft een enorme hoeveelheid expertise verzameld, weet wie er waar betrokken zijn en hoe tot een eventuele werkbare situatie te komen. Maar ze kunnen het probleem niet in hun eentje oplossen. Door bij alle verenigingen en de watersporters te inventariseren welke schade in de afgelopen jaren is ontstaan door toedoen van waterplanten, wordt de situatie inzichtelijk en tastbaar gemaakt. 

Zoveel verenigingen, zoveel watersporters en zoveel belangen, waar begin je met communiceren?

Voor de watersporter zit de grootste toegevoegde waarde in de ontwikkelingen in hun eigen vaargebied, de directe regio. Waar ik vooral op wil sturen is dat we tussentijds veel meer delen. Zodat we watersporters mee kunnen nemen in de ontwikkelingen en we onderweg veel duidelijkheid kunnen scheppen over bepaalde situaties. Dit gebeurt al met verenigingen, maar we zouden graag ook alle leden en niet leden op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen. Vooral ook op regionaal niveau. 

We zijn momenteel de regioteams aan het mobiliseren om vaker updates te delen over de lopende dossiers. Als voorzitter spreek ik uit ervaring, in die communicatie ligt ook een taak voor de besturen van verenigingen. Deze updates over regionaal vaarwater zijn voor verenigingen heel interessant om met hun leden te delen. 

En andersom staat de deur ook open. Als je als vereniging ziet dat er iets in de regio speelt en er is belangrijke informatie die kan helpen om het beter voor leden te regelen, horen we dat graag. In dat geval kun je het beste contact opnemen met je regiovertegenwoordiger.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Verenigingen Recreatie

De partners van het Watersportverbond