Nieuwe brug of tunnel in Rotterdam

20 april 2022

Nieuwe brug of tunnel in Rotterdam

Er komt een nieuwe oeververbinding in Rotterdam, tussen Kralingen/De Esch en Feijenoord/IJsselmonde. Het Watersportverbond is hierbij betrokken om de belangen van de recreatievaart te behartigen. Adri van der Hoeven, regioteamlid van het regioteam Zuid-Holland neemt daarom deel aan zogenaamde participatiebijeenkomsten van de zes deelprojecten. 

In beginsel waren diverse watersportverenigingen aangesloten bij het onderzoek. Dat was lastig voor de projectleiding, daarom vroegen ze het Watersportverbond om als vertegenwoordiging op te treden.

De gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, provincie Zuid-Holland en Ministerie I&W hebben onderzoek gedaan naar een oeverbinding ter hoogte van het toekomstige Feijenoord City. Een oeververbinding kan een brug of een tunnel zijn. De verbinding staat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte en Transport (MIRT). Dit MIRT-project heeft als doel knelpunten in het verkeer en het openbaar vervoer in Rotterdam en omstreken op te lossen. Er zijn zes deeldoelstellingen. Voor de watersport zijn twee daarvan relevant: de realisatie van een nieuwe tunnel of brug en maatregelen op de Algeracorridor.

 

Brug of tunnel: 5 oplossingen

De oeververbinding die er komt, is multimodaal. Dit betekent dat hij geschikt is voor meerdere soorten verkeer: openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Onderzocht wordt of ook auto’s gebruik gaan maken van de nieuwe oeververbinding. Er wordt nog onderzocht of het een brug of een tunnel wordt en waar die precies komt te liggen. Het project werkt nu naar een voorkeursoplossing. Er zijn vijf kansrijke oplossingen over, te weten: 

  1. Brug West, een brug tussen Nesserdijk en 2e Rosestraat/Putselaan
  2. Brug bocht A, een brug tussen Nesserdijk en Burgerhoutstraat/Olympiaweg
  3. Brug bocht B, een brug tussen De Esch en Stadionrotonde/Coen Moulijnweg
  4. Tunnel bocht A, een tunnel tussen Nesserdijk en Olympiaweg/Stadionviaduct
  5. Tunnel bocht B, een tunnel tussen De Esch en Coen Moulijnweg/Stadionviaduct

Een andere optie/deelproject is dat er een tunnel wordt gemaakt voor een snelle comfortabele OV-verbinding tussen de metrostations Zuidplein en Kralingse zoom. Mocht het besluit hierop vallen, dan vallen alle andere bruggen en tunnels af.

 

Algeracorridor

De Algeracorridor is de provinciale weg N210, vanaf het Kralingseplein richting de Krimpenerwaard. Het is vanuit Rotterdam een belangrijke route van en naar Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Er staan regelmatig files op deze weg. Om verkeer beter te laten doorrijden zijn maatregelen met én zonder aanpassingen aan de Algerabrug mogelijk. Het onderzoek naar de beste aanpak is nog gaande.

 

Recreatievaart

Het is al met al een enorm project. En hierbij is veel kennis nodig. Het Watersportverbond is bij de onderzoeken betrokken om de belangen van de recreatievaart te behartigen. Denk aan een minimale doorvaarhoogte voor (zeil)boten. Ook zijn wij betrokken om kennis te leveren. De afgevaardigde van het Watersportverbond is regioteamlid Zuid-Holland Adri van der Hoeven. Hij werkte jarenlang voor Rijkswaterstaat en heeft veel nautische kennis. Adri: “In beginsel waren diverse watersportverenigingen aangesloten bij het onderzoek. Dat was lastig voor de projectleiding, daarom vroegen ze het Watersportverbond om als vertegenwoordiging op te treden. Ik ben nu een soort tussenpersoon. Zeilers, roeiers, motorbootvaarders; ik hou iedereen op de hoogte. Ik haak aan bij veel participatiebijeenkomsten. Mijn kennis is al vele malen nuttig gebleken in de planvorming.” Adri vermoedt dat een brug niet haalbaar is en een tunnel de oplossing gaat worden. Van een tunnel zullen watersporters sowieso geen last hebben. Eind goed, al goed. 

Meer weten? Kijk hier.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond